Kupkův Tvar modré je definitivně kulturní památkou, nesmí z ČR

Praha - Obraz Františka Kupky Tvar modré, který loni v dubnu v Praze vydražil zahraniční kupec za rekordních 55,75 milionu korun, zůstane kulturní památkou. Definitivně tak rozhodlo ministerstvo kultury (MK), když zamítlo rozklad, který proti jeho předchozím verdiktům podal galerista. Proti současnému rozhodnutí již neexistují žádné další opravné prostředky, uvedla mluvčí MK Markéta Ševčíková. Podle českých zákonů dílo prohlášené za kulturní památku nelze ze země trvale vyvézt.

„V únoru se sejdeme s vydražitelem obrazu a uvidíme, zda si bude chtít nechat dílo, které je v ČR prohlášené za kulturní památku,“ reagoval na rozhodnutí Vladimír Lekeš, jednatel společnosti Adolf Loos apartment and Gallery, která obraz dražila. V minulosti několikrát uvedl, že v případě potvrzení statutu kulturní památky bude zvažovat právní kroky. Dílo totiž dražil s tím, že památkou není. Sdělil mu to na jeho dotaz Národní památkový ústav (NPÚ).

Již dříve Lekeš řekl, že vydražitel díla má v úmyslu zapůjčit obraz dlouhodobě do stálé expozice vídeňského Belvedere. „Vývoz obrazu by zpropagoval české umění a zejména dílo Františka Kupky v zahraničí, pomohlo by to trhu s uměním v ČR,“ vysvětlil. V opačném případě podle něj hrozí, že vydražitel o obraz nebude mít zájem, aukce bude zmařena a její pořadatel by mohl vymáhat po NPÚ náhradu škody.

Po úspěšné aukci se galerista dozvěděl, že stát obraz za památku považuje, respektive příslušné instituce tvrdí, že za ni byl v minulosti prohlášen. V květnu tedy požádal o sejmutí památkové ochrany. V září ministerstvo rozhodlo mimo jiné na základě posudků Národní galerie a NPÚ, že ochranu nesejme. Galerista přitom tvrdí, že mu ředitelka NPÚ písemně potvrdila, že ústav doporučí památkovou ochranu obrazu sejmout. Lekeš se proti rozhodnutí MK odvolal, a proto se případem zabývala rozkladová komise ministryně kultury.

František Kupka / Tvar modré, 1913
Zdroj: ISIFA/Gratadour Gérard

O tom, že potvrzení NPÚ, s nímž galerista šel do aukce, nebylo zcela přesné, dříve mluvilo i ministerstvo. Podle posledních závěrů MK ale je někdejší prohlášení obrazu za kulturní památku platné.

Kde je zakopán pes?

Problém je v tom, že obraz Tvar modré byl součástí Waldesovy sbírky, která byla navržena na prohlášení za památku. Podle některých odborníků z NPÚ ale není zřejmé, zda se proces prohlašování dokončil. Waldesovu sbírku začal stát v restituci vracet po roce 1996. Stát, respektive NG ale navrhla v roce 1997 sbírku jako celek prohlásit za kulturní památku - to by znamenalo, že si ji dědicové žijící v USA nemohou ze země odvézt. Ministerstvo v květnu 1997 prohlásilo památkou část sbírky. „Jeden z restituentů se odvolal a rozhodnutí nenabylo ale našich informací právní moci,“ uvedl již dříve Lekeš.

Tehdy se totiž stát s restituentem dohodl na odkoupení několika obrazů za 100 milionů korun pro NG a spor již dál nepokračoval. Pravděpodobně nepokračovalo ani „prohlašování“ děl mimo kolekci vykoupenou pro NG, tedy i obrazu Tvar modré.