Společník na kávu? Václav Havel na skok v Noně

Praha – Václav Havel se sice nerad fotografoval, i tak byl ale pro fotografy vděčný cíl a stal se námětem pro desítky výstav. Ode dneška je o jednu takovou expozici více – kavárna Nona (Nová scéna Národního divadla) vystavuje snímky Oldřicha Škáchy v rámci exhibice Pocta Václavu Havlovi.

Zdroj: Nová scéna Autor: Oldřich Škácha

Výstavu otevřel ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který je na mnoha snímcích zachycen ještě jako Havlův kancléř. „Když jsem se prošel výstavou, vybavily se mi překrásné vzpomínky na dobu před dvaadvaceti lety. Když to člověk vidí, cítí tíhu toho, že je potřeba v odkazu Václava Havla pokračovat. Pokračovat je obtížné, ale možné,“ uvedl jeden z devíti prezidentských kandidátů.

Podle knížete to byl právě zesnulý prezident, který přivedl Česko ke svobodě, na což by se nemělo zapomínat. Připomněl, že snem někdejšího státníka byla občanská společnost, v níž by každý za sebe měl něco pro společnost udělat. „Berme tuto výstavu i jako výzvu k našemu vlastnímu životu,“ dodal. 

Vybrané snímky vznikaly desítky let a zahrnují období od 70. let, většinu ale tvoří přelomová doba konce 80. a začátku 90. let.   

Autor Oldřich Škácha se coby fotoreportér živil od 60. let, později byl v disentu a od roku 1990 působil jako fotograf na volné noze právě pro Kancelář prezidenta republiky. Od 90. let však zachytil svým přístrojem také další osobnosti českého politického a kulturního života.        

Reprezentativních výstav fotografií Václava Havla se po jeho smrti na konci roku 2011 uskutečnilo několik. Velkou přehlídku snímků ze svého archivu uspořádali loni v létě na Staroměstské radnici fotoreportéři České tiskové kanceláře. Reprízu měla tato kolekce na podzim na pražském letišti, které od té doby nese Havlovo jméno. Na podzim také vystavil Havlovy fotografie jeho dlouholetý spolupracovník Alan Pajer. 

Škáchova výstava v kavárně zůstane až do 12. února.