Experti: Národní divadlo by mělo být akciovou společností

Praha  - Akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví státu, to je podle komise odborníků, která se zabývala dalším směřováním Národního divadla, jediná možnost pro tuto pražskou scénu. Všechny další alternativy vyžadují přijetí nového zákona a současná forma příspěvkové organizace je podle expertů neudržitelná.

Návrh změny právní subjektivity obsahuje závěrečná zpráva komise. Ministryně kultury Alena Hanáková ji už zná, vyjádří se k ní až po svém návratu ze zahraniční cesty za týden.

Transformací by vznikly právně, ekonomicky, správně i provozně samostatné soubory řízené řediteli, v jejichž kompetenci by byly veškeré umělecké a provozní záležitosti. Experti připomínají, že transformace ND na jinou právní subjektivitu by si vyžádala náklady. Situace ND, způsob jeho řízení, správy a financování, ale podle nich potřebuje změnu už 20. let. Obtíže vyvrcholily sloučením souborů Státní opery se soubory opery a baletu ND.

Rozhodnutí nebylo podle expertů připraveno, a „vznikl tak prakticky neřiditelný komplex zmítaný protichůdnými zájmy a představami a zbavený navíc ředitele“.

Národní divadlo v krizi

Krize vyvolaná odvoláním ředitele ND Ondřeje Černého se podle komise projevuje umělecky i ekonomicky a vyžaduje neodkladné řešení. V krizi je podle komise ale také komunikace mezi ministerstvem kultury a ND a ministerstvo by mělo splnit sliby ohledně peněz, které divadlo dostalo a na jejichž základě podniklo personální a mzdová opatření.

Právní forma příspěvkové organizace nezajišťuje pro vedení divadla jistotu jeho mandátu a ani vyhlídky financování na dobu, která odpovídá plánování produkce takto prestižního domu. „Přímé zásahy do řízení divadla ze strany státních orgánů musejí být zcela vyloučeny,“ říká komise a dodává, že to by právě měla zajistit nová právní subjektivita umožňující samostatnou existenci divadla i co nejvyšší míru autonomie jeho složek.

  • Odvolaný ředitel ND Ondřej Černý
    Odvolaný ředitel ND Ondřej Černý zdroj: ISIFA/ČT24
  • Alena Hanáková
    Alena Hanáková autor: VLP, zdroj: ISIFA

V českém právním řádu ale podle odborníků neexistuje právní forma nahrazující příspěvkovou organizaci, která by s sebou nenesla značná rizika. Navrhují tedy zmíněnou akciovou společnost, ale nejlepším řešením by pravděpodobně byl vznik nového právního subjektu zvláštním zákonem. To ale vyžaduje zdlouhavý legislativní proces a předběžnou politickou dohodu.

Na přechodnou dobu, kdy ND ještě bude příspěvkovou organizací, navrhuje komise zřídit garanční radu pro Národní divadlo jako poradní orgán ministra. Funkční období garanční rady by nemělo být spojeno s funkčním obdobím ministra. Po skončení právní transformace práce garanční rady skončí.

Úkoly nového ředitele

Jako jediného kandidáta do konkurzu na ředitele ND komise ministerstvu doporučila současného ředitele Divadla J. K. Tyla v Plzni Jana Buriana. Prioritním úkolem nového ředitele ND bude podle expertů řešení problémů v operním souboru vzniklém spojením Státní opery Praha a Opery Národního divadla. Koncepce ND počítá s tím, že stát provozuje a financuje jeden operní soubor. Materiál také řeší dislokaci souborů a předpokládá vytvoření společné servisní organizace zajišťující třeba výrobu kostýmů a dekorací, dopravu, obchod. Navrhuje rekonstrukcí Nové scény vyřešit problém chybějící činoherní scény pro moderní a současnou dramatiku.