Tři knižní tipy Radky Denemarkové

Kniha německého historika Detlefa Brandese Sudetští Němci v krizovém roce 1938 zkoumá prehistorii Mnichovské smlouvy a nahlíží ji očima obyčejných sudetských Němců. V další knize Praha černá a zlatá se Peter Demetz vrací k dětství a mládí v Praze, k přirozenému soužití čtyř národních a náboženských živlů, Čechů, Němců, Židů a Italů. V rámci šestisvazkového Díla básníka, prozaika, dramatika a překladatele Jana Kameníka, což je literární pseudonym Ludmily Maceškové, vyšel svazek deníků a zápisků snů Cesta za Henochem – Mystické deníky, scénáře, zápisníky.