Náhoda a chyba jako spolutvůrci fotografa Tomáše Pospěcha

Tomáš Pospěch (* 1974), jehož veřejnost zná především jako originálního fotografa zaměřujícího se zejména na sociální a konceptuální projekty v oblasti dokumentární fotografie, se v novém uměleckém počinu představuje v multifunkční roli fotografa, kurátora a hledače nových cest výrazových možností fotografie. Jeho právě otevřená výstava Tomáš Pospěch: Kurátorská práce /Reloaded potrvá v Ateliéru Josefa Sudka do 28. února.

Zdroj: Ateliér Josefa Sudka Autor: Tomáš Pospěch

Výstava představuje necelou dvacítku prací především z druhé poloviny 90. let. Pouze zdánlivě se jeho vlastní kurátorský výběr zabývá technickou stránkou fotografie z tohoto období. Principem Pospěchovy kurátorské a posléze experimentátorské práce je v tomto případě zkoumání toho, jak technická podstata fotografie jako nosiče, určeného půdorysem pozitiv – negativ – originál – reprodukce, ovlivňuje konečnou podobu a výraz uměleckého díla tehdy, kdy do hry přibírá dynamické, živelné a nepředvídatelné elementy, jimiž jsou náhoda a chyba.

Základem jeho výběru zde představené kolekce fotografií jsou velkoformátová zátiší, s jejichž negativy dále experimentuje. Chyby, které mezitím na matrici i na originálu způsobil čas a vliv prostředí, prachové částice a vzdušná vlhkost, se stávají novými prvky a novými začátky, které spoluurčí a dotvoří dílo. Autor s touto chybou cíleně pracuje, a dokonce zesiluje její působení. Uskutečňuje pokusy se zakopáním negativu a pozorováním vlivu živé i neživé přírody a vědomě se tak vzdává kontroly nad celým procesem.

 • Tomáš Pospěch / Markétin ubrus, 1998
  Tomáš Pospěch / Markétin ubrus, 1998 autor: Tomáš Pospěch, zdroj: Ateliér Josefa Sudka
 • Tomáš Pospěch / Prostor pro růžový obraz II, 2012
  Tomáš Pospěch / Prostor pro růžový obraz II, 2012 autor: Tomáš Pospěch, zdroj: Ateliér Josefa Sudka

Spolupůsobení hrubohmotného materiálu, půdy a její vlhkosti, mikroorganizmů a živočichů v ní žijících, nakonec „vytvořilo“ nové dílo (Pastičky / Dvě žížaly, 1997, pozitiv, reprodukce negativu), stejně jako mechanické poškození (Zničené negativy / portrét Evy, 1996, Přehlý negativ, 1997) nebo vrstvení negativů (Několik negativů II, 1996). Autor se dívá pod povrch, do samého nitra fotografie a tyto objevitelské cesty většinou nazývá studiemi nebo je ponechává bez názvu zcela na úvaze diváka a jeho schopnosti rozpoznat jejich novou estetiku.

Střídmou elegancí vynikají z vystavené kolekce Tomáše Pospěcha minimalistické fotografické obrazy 10 a 20 kostek (rekonstrukce, 2010) nebo Markétin ubrus (1997) s rafinovanou kompozicí jednoduché geometrie a především triptych Třetí strana fotografie (2010), který je jedinečným pokusem o sochařskou, trojrozměrnou dimenzi fotografie, vyrůstající zevnitř média.

 • Tomáš Pospěch / Několik negativů II, 1996
  Tomáš Pospěch / Několik negativů II, 1996 autor: Tomáš Pospěch, zdroj: Ateliér Josefa Sudka
 • Tomáš Pospěch / Pastičky (Dvě žížaly), 14. 4. – 28. 8. 1997
  Tomáš Pospěch / Pastičky (Dvě žížaly), 14. 4. – 28. 8. 1997 autor: Tomáš Pospěch, zdroj: Ateliér Josefa Sudka

TOMÁŠ POSPĚCH: KURÁTORSKÉ PRÁCE / RELOADED. Kdy a kde: Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1; do 28. 2. 2013.