Jan Bigas nahlíží do duše věcí

Praha – Galerie hlavního města Praha v Domě U Zlatého prstenu uspořádala výstavu fotografií Jana Bigase. Expozice nazvaná Kdesi mezi lesy volně navazuje na diplomovou práci Znamení. Námětem snímků zachycujících stopy lidské přítomnosti v přírodě, je osobní příběh, který může v mysli diváka vyvolat pocit něčeho už dříve prožitého či viděného.

„Chtěl jsem se ve fotografiích ponořit hlouběji, dostat se více pod povrch, nalézat fiktivní, mou představivostí definované situace. Snažil jsem se zachytit stopy, kterým v určitém naladění v mysli přikládám nové významy, například znamení. Mohou vést kamkoliv a k čemukoliv, zároveň mohou být čitelné pouze mně, autorovi,“ říká ke svému cyklu Jan Bigas.

Fotografie vznikaly bezprostředně při putování po okolí kopce Kaňk u Kutné Hory, kde Jan bydlí se svou rodinou. Podle jeho slov je volná příroda jediným místem, kde se dokáže uvolnit a fotit. Rád se potuluje, sleduje a hledá v koutech Kaňku motivy pro vyjádření své momentální nálady. Například opuštěný nedostavěný žebřík nebo lávku, která zdánlivě nemá žádný význam, ale tušíme, že vznikla pro nějaký účel. „V lese pociťuji mnohem mocněji jakousi pokoru a úctu k něčemu vyššímu, co přesahuje nás všechny. Určité vzrušující ticho,“ dodává autor.

Z cyklu Kdesi mezi lesy
Z cyklu Kdesi mezi lesy

„Námětem představené série fotografií, zachycujících stopy lidské přítomnosti, skutečné či vyfantazírované, je osobní příběh, který může v mysli diváka vyvolat zdání něčeho už dříve prožitého či viděného. Při jejich výkladu jsme tak odkázáni sami na sebe, na vlastní historii, zkušenosti a vědomosti. Dojem nám dobře známý probouzí zobrazené objekty s možnými archetypálními či religiózními odkazy (diptych keře jako symbol vanitas, mýtina připodobňující prehistorickou krajinu, domeček v lese místem rituálního obřadu atd.),“ přibližuje cyklus kurátorka výstavy Monika Doležalová.

Jan Bigas - Kdesi mezi lesy / 31. 1. - 3. 3. 2013, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1 út-ne 10.00-18.00, vstup zdarma.