Neziskovkám se nelíbí slabé dotace do kultury

Praha - Zástupci kulturních neziskových organizací se kvůli klesajícím dotacím obracejí na předsedu vlády Petra Nečase a ministra financí Miroslava Kalouska. V otevřeném dopise uvádějí, že snižující se podpora živého umění způsobuje nenávratné škody, jejichž důsledky jsou pro mnohé nestátní neziskové organizace likvidační.

Dopis směřoval také do schránky ministryně kultury Aleny Hanákové, na níž se v uplynulém týdnu podobně obrátili zástupci kulturních časopisů i výtvarné scény, kteří patří k příjemcům ministerských grantů. Pod dnešní text se podepsaly předsedkyně Volného sdružení neziskových organizací v kultuře a umění Yvona Kreuzmannová a předsedkyně Iniciativy pro kulturu Eva Kejkrtová Měřičková. Připojili se k nim zástupci dalších 42 neziskových organizací z celé ČR.

Suma určená na dotace bude letos přibližně 280 milionů oproti loňským 372 milionům, přestože celkový rozpočet ministerstva se nezmenšuje. Letošní rozpočet ministerstva počítá s výdaji 8,9 miliardy korun, loni výdaje činily 8,4 miliardy.

V loňském roce poslalo ministerstvo na živé umění několik desítek milionů. V rozpočtu ale mají stále větší podíl výdaje na jeho příspěvkové organizace. Podíl výdajů na podporu živého umění klesl z někdejších téměř deseti procent na pouhé čtyři. Také podíl výdajů na obnovu kulturních památek klesá - letos by to mělo být 400 milionů, což je šest procent rozpočtu a polovina sumy určená na památky v roce 2009.

Ministryně kultury se v úterý sešla s předsedy grantových komisí, kteří požadují navýšení sumy, kterou mají k dispozici. „Ministerstvo živou kulturu a živé umění podporovat chce a uvědomuje si, v jak svízelné situaci by se organizátoři některých projektů ocitli. Resort se pokusí vyjednat a najít cestu, jak by mohly být prostředky na granty pro tuto oblast alespoň částečně navýšeny. Definitivní výsledek má být znám nejpozději do dvou týdnů,“ sdělila dnes Hana Chýlová z ministerstva.

V minulých letech byla suma určená na tyto účely vždy součástí rozpočtu ministerstva. I ostatní resorty, které se obdobným způsobem podílejí na financování různých projektů dotovaných ze strukturálních fondů, vždy uvádějí prostředky určené na jejich kofinancování ve svých rozpočtech. Samo ministerstvo rozhodlo před sedmi lety o tom, jaké projekty z oblasti kultury se mohou o evropské peníze ucházet, a stanovilo spodní hranici jejich rozpočtu na 100 milionů korun.