Rok 2013 je věnován lidové architektuře a svéráznému Bursovi

Praha - V Kotěrově centru architektury – Trmalova vila 11, Praha 10 Strašnice byl dnes slavnostně otevřen projekt „Rok lidové architektury“. Součástí zahájení bylo otevření výstavy Slavné stavby Jakuba Bursy a jihočeských lidových mistrů. Výstava bude v Trmalově vile přístupna veřejnosti od 8. února do 10. března 2013.

V letošním roce 21. července uplyne 200 let od narození Jakuba Bursy (1813 – 1884), zednického mistra, stavitele a nesporně také lidového umělce, jehož můžeme oprávněně označit za nejznámějšího, nejoriginálnějšího a nejsvéráznějšího tvůrce zděné lidové architektury 19. století. Byl jedním z prvních zedníků, kteří začali průčelí vesnických usedlostí zdobit do plochy rozvinutým štukovým dekorem. Jako první v kraji rovněž na svých stavbách zaváděl různé technické novinky, například rušil černé kuchyně a zřizoval sporáky s tahovými komíny. Svá díla zanechal v řadě vesnic a městeček na členitém území šumavského předhůří mezi Strakonicemi a Prachaticemi.

Narodil se 21. července 1813 v chalupě čp. 17 v Dolních Nakvasovicích u Vlachova Březí v zednické rodině. Od dětství vypomáhal svému otci Janovi, vyučil se zednickému řemeslu a v roce 1831 byl ve Vlachově Březí přijat do zednického cechu. Poté několikrát pobýval na zkušené „ve světě“, pravděpodobně v Rakousku či Německu, kam odcházela za prací řada řemeslníků zejména z jižních Čech.

Z výstavy Slavné stavby Jakuba Bursy a jihočeských lidových mistrů
Z výstavy Slavné stavby Jakuba Bursy a jihočeských lidových mistrů

Mistrů lidové architektury je však ve všech krajích a regionech velká řada. „Rokem lidové architektury 2013 bychom tak chtěli vzdát hold těm všem, známým i neznámým tvůrcům lidové architektury a stavitelství, a zejména dát impuls k poznávání jejich díla, jejich dědictví a našeho architektonického a kulturního bohatství. Toto bohatství se nachází nejen v 61 památkových rezervacích a více než 200 památkových zónách, ale na stovkách dalších míst, vesnic, měst a celé naší krajiny,“ upozorňují organizátoři, kterými jsou starostové obcí Bursova okruhu, zástupci Národního památkového ústavu, zástupci iniciátora Roku Jakuba Bursy - společnosti Foibos a další.