Olga Walló reflektuje naši socialistickou minulost

Praha - Jméno Olga Walló je pro širokou veřejnost známé především díky dabingu. Jako režisérka je podepsána pod dabingem skoro tisícovky filmů. V poslední době však sklízí úspěchy i na literárním poli, přestože debutovala poměrně pozdě. Svou první knihu, básnickou sbírku Dlouhá zima, vydala ve svých padesáti letech. Zatím poslední román Muž, který polykal vítr vyšel na podzim minulého roku. Olga Walló byla hostem pořadu Kulturama ČT24.

Žánrový rozsah Walló jako spisovatelky je široký. Její dílo obsahuje jak básně, tak prozaické romány, ale i terapeutická pojednání, kde zpracovává své zkušenosti z oboru psychologie. Vydala tři díly rodinné ságy Věže svatého ducha, v titulu Sekundární zisky: Neutíkejte před rakovinou popisuje svou vlastní zkušenost s touto nemocí. Román Kráčel po nestejně napjatých lanech vyšel i v čínském překladu. Další díla mají název Jak jsem zabila maminku a Na počátku byl kůň.

Pikareskní román Muž, který polykal vítr sleduje osudy lidí v období druhé poloviny 20. století, které ovlivnil socialismus. Rozvětvený a dalo by se říci dobrodružný příběh vypráví o manipulacích tajné bezpečnosti, o směšném zápasu inteligence s emocemi a především také o samotných lidech a způsobu, jak je socialistický režim ovlivnil. Autorka v několika proplétajících se rovinách, které spojuje ústřední dějová linka sledující osud chlapce ze sirotčince, vykresluje složitosti socialistické reality. Čtenář spolu s hlavním hrdinou projde sirotčincem padesátých let, teologickým seminářem, psychiatrickým ústavem, pražskou filozofickou fakultou, pracovištěm v pohraničí a skončí v devadesátých letech, v Mexiku.

V současné době se Olga Walló věnuje kromě psaní také své původní profesi psychoterapeutky. Žije na Šumavě, píše, překládá, učí a cestuje. V roce 2007 ČT odvysílala pořad 13. komnata Olgy Walló, který byl především o jejím boji se zákeřnou chorobou.

Termín pikareskní román je odvozen ze španělského termínu picaro. Žánr vznikl ve Španělsku v období renesance, kde byl také nejvýrazněji pěstován, prvky pikareskního románu ale obsahuje řada dalších literárních děl. Příkladem tohoto žánru může být španělský anonymní román Lazarillo z Tormesu z období renesance a Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha nebo ze současnosti román Jonase Jonassona Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (v českém překladu vyšel v roce 2012).