Abstrakce místo baroka – Nejsvětější Salvátor není konzerva

Praha  Kostel není zakonzervované muzeum, dokazují umělecké projekty, které do svých prostor vpouští pražský kostel Nejsvětějšího Salvátora. Nejnověji v něm barokní malby byly nahrazeny obrazy současného malíře Patrika Hábla.

Video Reportáž Jiřího Svobody
video

Reportáž Jiřího Svobody

Podle církevní tradice se v postním období umělecká díla zahalují – a proto budou v Salvátorovi původní barokní plátna překryta Háblovými obrazy až do Velikonoc. Čtrnáct abstraktních maleb si má pohrát s lidskou fantazií, ale nesmí narušovat prostor kostela a působit dominantně – to prý byla pro Patrika Hábla jedna z podmínek při tvorbě. Držel se jí, i když maloval největší oltářní obraz o rozměrech šest krát čtyři metry. „Člověk musí mít zároveň jakousi pokoru a nesmí na sebe příliš strhávat pozornost,“ vysvětlil výtvarník, že i přes velikost obrazu by měl zůstat dominantním oltář.

Abstraktní obrazy místo barokních nejsou v Salvátorovi ojedinělým „výstřelkem“. Před několika měsíci byl pod kupolí kostela zavěšen šestimetrový květ vytvořený z tisíců různobarevných balonků. „Zatím mám fantastické reakce, překvapivě dobré reakce. To je znamení, že sem chodí otevření lidé,“ říká Tomáš Halík, který u Salvátora káže. Spolu s kurátory výstavy se shoduje na tom, že kostel nerovná se zakonzervované muzeum.