Jeden svět 2013 se blíží. Zatím je on-line na školách

Praha – Filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět 2013 se pomalu blíží (4.13. 3.). Letošní rok však přináší do škol novinku – vzdělávací program Člověka v tísni připravil pro pedagogy i žáky ze základních a středních škol audiovizuální vzdělávací portál www.jsns.cz. Ten obsahuje dokumenty a výukové doprovodné materiály, s nimiž lze pracovat on-line.

Progam Jednoho světa se sice na školách drží už od roku 2001, do té doby však byly snímky distribuovány na VHS nosičích nebo na DVD. Nyní jsou k diposici on-line, což by mělo nabízet mnohem větší flexibilitu. 

Portál ČT24 bude během festivalu Jeden svět 2013 pořádat on-line přenosy z jednotlivých debat a zasedání. Každý den přineseme jiné téma. Namátkou se můžete těšit na diskuzi k filmům Úžasný Ázerbájdžán, Chudoba cti netratí, Dejte nám peníze nebo Bezpráví v Pákistánu. Kompletní program najdete v našem kalendáři chystaných přenosů.


„Jeho struktura by měla být pro pedagogy i studenty velmi přehledná a umožňovat jim snadnou orientaci. Velký důraz jsme proto kladli také na podrobný vyhledávací aparát. Nabídku filmů i dalších materiálů budeme samozřejmě dále rozšiřovat,“ uvádí Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách

Leták k festivalu Jeden svět 2013
Zdroj: Jeden svět

Součástí novot jsou i tzv. audiovizuální lekce, které obsahují dokumentární filmy, doporučené aktivity pro práci v hodinách, otázky a odpovědi k danému filmu a další doprovodné materiály. Témata jednotlivých filmů se nemění – ochrana lidských práv, sociální problematika, globální rozvojová témata či životní prostředí. 

Přístup je po registraci pro všechny vyučující zdarma, ať už hodlají využít jakýkoliv materiál. 

Homo Homini 

Jak již bylo řečeno, festival Jeden svět se pomalu blíží. Začne již za pár dní, konkrétně 4. března. Při jeho zahájení uděluje společnost Člověk v tísni Cenu Homo Homini „osobnostem nebo skupinám, které se významně zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů“.

Za rok 2012 si ji odnese ázerbájdžánský právník Intigam Alijev za osobní odvahu a mimořádné nasazení při obhajobě stovek případů porušování lidských práv. Jeho žaloby uspěly v řadě kauz, týkajících se volebního práva, svobody shromažďování, svobody slova a práva na spravedlivý proces. Ocenění si vítěz převezme osobně a zúčastní se také debaty s názvem Lidská práva utopená v ropě.

„Intigam Alijev je neobyčejně odvážný a důsledný při obhajobě nespravedlivě stíhaných lidí v Ázerbájdžánu,“ říká Marek Svoboda, ředitel Centra pro demokracii a lidská práva společnosti Člověk v tísni. „Udělením ceny Intigamu Alijevovi chceme také upozornit na represe a porušování demokratických mechanismů, které probíhají v současném Ázerbájdžánu,“ dodává.