František Drtikol ve dvojité knižní dávce

Praha – Dílo populárního umělce Františka Drtikola ožívá v nové dvousvazkové monografii, která vychází v nakladatelství Svět, jež se na fotografovu tvorbu specializuje. Publikace nese název Etapy života a fotografického díla (Secese – Art deco – Abstrakce). Na knize se ve velké míře podílela také historička Anna Fárová, která se však jejího vydání nakonec nedočkala.

Publikace sice obsahuje texty Fárové, největší prostor ale přirozeně dostává obrazová část. Nejdůležitější průřez toho, co za dobu svého působení ve fotografickém světě Drtikol vytvořil, pochází hlavně ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea. To totiž vlastní víc než pět tisíc Drtikolových prací. 

Kromě osobních darů samotného autora má na podobě monografie významný podíl právě i Fárová, která v instituci působila. Vydání knihy se však nedožila, protože se práce na ní protáhly. Vznikala zhruba šest let a původně měla vyjít už v roce 2010. 

Výchozím textem je rukopis napsaný Fárovou ve francouzštině v polovině 80. let pro zahraničního nakladatele (v knize je ale přeložen do češtiny). Po podpisu Charty 77 totiž historička nemohla doma publikovat. Podkladem k její práci byl katalog k Drtikolově výstavě v Uměleckoprůmyslovém muzeu v 70. letech, kterou sama pořádala. Ještě předtím se však zasloužila o převezení jeho kompletního odkazu do muzea, kam záhy nastoupila. 

Jak již bylo zmíněno, kniha je rozdělena do dvou svazků. První díl obsahuje i shrnutí v angličtině, z druhé části je text vynechán a zahrnuje pouze fotografie do roku 1935, kdy se Drtikol rozhodl s kariérou fotografa skoncovat. 

Reprodukce vznikly novým fotografováním všech snímků, navíc za použití odlišných současných technologií, aby se snímky co nejvíce podobaly originálu.