Ministerstvo kultury se popasovalo s financemi na živé umění

Praha - Ministerstvo kultury letos udělí oblasti živého umění granty ve výši 91 milionů korun, tedy méně než v loňském roce, neboť loni touto cestou dostaly divadelní, taneční, hudební a výtvarné projekty celkem 139 milionů Kč. I letos bylo ministerstvo kultury donuceno prostředky na granty navýšit, a to po velkých protestech části kulturní obce, která požadovala odstoupení ministryně Aleny Hanákové (TOP 09 a STAN).

Z přibližně 800 podaných žádostí ve zmíněných oborech se dostalo podpory zhruba polovině. Přesto se do těžké situace dostane plno hlavně menších kulturních subjektů, z nichž mnohé ministerstvo v předchozích letech podpořilo. Podle příjemců žádostí postup úřadu dokládá jeho nesystematičnost v podpoře umění. Ministerstvo dlouhodobě argumentuje tím, že na získání grantu si žadatelé nemohou činit nárok a pravidlo, že získání grantu v jednom roce zaručuje jeho zisk i příště, neplatí.

Na divadlo letos půjde 20 milionů korun (profesionální divadla mají vlastní program podpory), na hudbu skoro 50 milionů a na výtvarné umění 22,5 milionu Kč. V oblasti tance ministerstvo podpořilo 36 z 80 žádostí v celkové hodnotě devíti milionů Kč. Mezi festivaly dostalo podporu deset z 22 přehlídek, z 22 nových tanečních inscenací ale peníze dostanou jen tři. Na celoroční inscenování žádalo o peníze 14 subjektů, dostalo je devět - jedná se o příspěvky od 60 000 do 440 000 korun.

Mezi těmi, kteří na celoroční inscenační činnost nedostali nic, je třeba Taneční studio Light Lenky Tretiagové. Studio v žádosti jako celkové náklady uvádělo 1,2 milionu korun a požadovalo 467 400 korun. V bodování grantové komise získalo 3,44 bodu, poslední odměněný projekt dostal 3,67 bodu; maximum je pět. „Ministerstvo podpořilo naši několikaletou tvorbu - načež tyto vytvořené a divácky úspěšné projekty zlikvidovalo nepodpořením jejich repríz,“ řekla Tretiagová.

Ministerstvo kultury ČR
Zdroj: Ministerstvo kultury

Z otevřeného dopisu zástupců Volného sdružení nestátních neziskových organizací (NNO) v kultuře a umění a Iniciativy pro kulturu:

„V České republice neziskový sektor pracuje v oblasti kultury a umění za extrémně složitých podmínek, v řadě regionů převládá dobrovolnická práce nad profesionalizací sektoru. Přitom jsou to právě profesionální kulturní organizace i občanské aktivity, tj. celé široké spektrum neziskových organizací, které se výrazně zasazují o zvýšení atraktivity prostředí, potírání negativních jevů ve společnosti a v neposlední řadě zvyšování kulturní úrovně a povědomí. Ty nejvýznamnější šíří dobré jméno naší země po celém světě.“ /zdroj: Divadelní noviny 5/2013/

Podpora živého umění od roku 2007 klesla o 56,78 %- oproti 648 mil. Kč (2007).


Výsledky výběrových dotačních řízení pro rok 2013 v oblasti profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění najdete zde.