Hudební festivaly vytáhly do boje za lepší finanční podporu

Praha – Asociace hudebních festivalů ČR má námitky na finanční podporu těchto akcí. Proto zaslala ministerstvu kultury protestní nótu, v níž vyjadřuje nelibost s dosavadním grantovým systémem. Nelíbí se jí mimo jiné zrušení kapitoly o zvlášť významných akcích. Navržená zlepšení podle ministerstva však diskriminují ostatní kulturní odvětví.

Chceme nový a lepší systém financování hudebních festivalů, říká asociace. Její prezident Jaromír Boháč nesouhlasí se zrušením programu Priorit a mimořádných akcí, kvůli kterému vymizel rozdíl mezi velkými a malými akcemi. Tím pádem se tedy velké festivaly pracující s rozpočtem v řádu několika milionů korun dostaly do soutěže s těmi malými, jejichž rozpočet se pohybuje třeba jen kolem stovek tisíc. 

Podle Boháče hodlá ministerstvo kultury (MK) srovnávat nesrovnatelné, protože je každý subjekt významově jinde. Jen těžko se podle něj budou hledat kritéria k posouzení. Mluvčí MK Markéta Ševčíková vysvětluje, že byl výše zmíněný program zrušen z důvodu netransparentnosti a stížností. Peníze se navíc nerozdělovaly „příliš průhledným způsobem“, navíc systém způsoboval také administrativní komplikace. 

Hudební festivaly proto spadly do „jednoho pytle“ tzv. Kulturních aktivit. Cílem toho programu je však podporovat zejména nevládní neziskové organizace, nikoliv zavedené a dobře známé festivaly jako např. ten v Českém Krumlově, který neobdržel žádné finance. „Uznávám, že to zavedené hudební festivaly dostalo do obtížné situace, ale rok ještě nekončí a může se objevit řada nových řešení,“ hájí ministerstvo Ševčíková. 

Přitom podotýká, že granty nerozděluje MK, nýbrž Grantová komise. Protestní petice mě mrzí, dodala posléze, protože si doposud asociace údajně neměla na co stěžovat. Návrhy, které přitom podala, považuje MK za diskriminační. Asociace prý nebere v potaz fakt, že MK nemá na starosti pouze financování hudebních festivalů, ale také těch filmových, divadelních, tanečních či literárních. „Pokud by každá z těchto skupin pro sebe chtěla ty nejluxusnější podmínky, vždy to bude velmi nespravedlivé vůči těm ostatním,“ vysvětlila Ševčíková. 

Video Problémy s financováním hudebních festivalů
video

Problémy s financováním hudebních festivalů

Asociace hudebních festivalů však upozorňuje na to, že jsou akce „multiplikačním efektem pro celou ekonomiku, pro zaměstnanost i propagaci ČR.“ Prozatím sice neexistuje přesné číslo, které by upřesnilo, kolik peněz MK vyčlenilo na letošní akce. Zatím se sice pohybuje kolem 80 % loňského rozpočtu, nejedná se však o definitivní částku. 

Obě instituce by se měly v blízké době sejít a celou věc ještě projednat.