Zdravější = spokojenější: Vývoj chorob a výzvy v moderní době

Další přednáškový cyklus Univerzity Karlovy, který můžete sledovat v přímém přenosu (a o den později i ze záznamu) také na webu ČT24, je věnován zdraví. Tématu pod souhrnným názevm Zdravější rovná se spokojenější se věnují tři přednášky, 15. dubna se Michal Anděl zaměřil na vývoj chorob a výzvy v moderní době.

Video Univerzita Karlova on-line - Zdravější rovná se spokojenější
video

Univerzita Karlova on-line - Zdravější rovná se spokojenější

Anotace: Od neolitické zemědělské revoluce před osmi až deseti tisíci let se zásadně změnila naše výživa a od průmyslové revoluce před 250 roky postupně ubývá svalové práce. Tyto změny kulminují ve druhé polovině dvacátého století a nyní ve století jedenadvacátém. Důsledkem je nárůst výskytu obezity, diabetu 2. typu, nárůst počtu nemocných s infarktem myokardu a mozkovými cévními příhodami. Tyto choroby léčíme mnohem lépe než před třemi desetiletími, stále však představují obrovské zdravotní problémy pro mnoho lidí. Významná je však také zátěž finanční a důsledky pro organizaci zdravotnictví a sociální péče. Moderní společnost je tak vystavena další výzvě, která vyžaduje zásadní řešení, přesahující oblast zdravotnictví a zasahující do ekonomie, sociálních a zdravotních systémů, do kultury, politiky i do oblasti médií.

Prof. MUDr. MICHAL ANDĚL, CSc. Jako lékař začínal na interním oddělení v Mělníku a Kralupech nad Vltavou, v roce 1974 nastoupil jako vědecký aspirant v Institutu klinické a experimentální medicíny v oboru metabolismus a výživa. Později byl mj. vedoucím jednotky intenzívní metabolické péče 1. interní výzkumné základny IKEM. Po revoluci začal působit na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, jejímž je v současné době děkanem. Je členem řady odborných organizací, vědeckých, redakčních i vládních rad. Napsal několik set článků pro české i mezinárodní časopisy a jako autor či spoluautor se podílel na desítkách monografií. Za svou publikační i přednáškovou aktivitu byl vyznamenán řadou prestižních cen.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Následuje: 22. dubna přednáška Jana Hellera a Ireny Slepičkové na téma „biologické aspekty životního stylu a pohled sociologie“.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: