Zdravější = spokojenější: Zdravotní stav obyvatelstva

Dalším přednáškový cyklu Univerzity Karlovy, který jste mohli sledovat v přímém přenosu také na webu ČT24, byl věnován zdraví. Tématu pod souhrnným názevm Zdravější rovná se spokojenější se věnovaly tři přednášky, 29. dubna se Jaroslav Kříž na závěr cyklu zaměřil na zdravotní stav obyvatelstva, podporu zdraví a prevenci nemocí. Záznam najdete v tomto článku.

Video Univerzita Karlova on-line - Zdravější rovná se spokojenější
video

Univerzita Karlova on-line - Zdravější rovná se spokojenější

Anotace: Vývoj hlavních ukazatelů zdravotního stavu populace v České republice, srovnání s vyspělými státy a faktory, které zdraví v České republice ovlivňují. Konkrétně jde zejména o socioekonomické podmínky, životní styl, zdravotnické služby a životní prostředí. Stav zdraví má významný vliv na ekonomickou prosperitu a efektivní podpora zdraví a prevence nemocí mohou mít vysoký společenský a národohospodářský přínos.

Doc. MUDr. JAROSLAV KŘÍŽ. V 70. a 80. letech studoval vliv životního prostředí na zdravotní stav obyvatelstva, zejména vliv znečištěného ovzduší na děti. Studie se staly vkladem pro nápravu životního prostředí v letech devadesátých. Ve funkci hlavního hygienika ČR přispěl ke vzniku systému monitorování vlivu prostředí na zdraví a ke vzniku Národního programu zdraví. Zasloužil se o úspěšnou prevenci zdravotních poruch z nedostatku jódu. Byl spoluautorem vládního programu Zdraví 21 a v poslední době se stal iniciátorem zájmu o ekonomické otázky prevence. V odborném tisku publikoval řadu textů o vztazích faktorů životního prostředí a zdraví. Mimo jiné je šéfredaktorem časopisu Hygiena a vědeckým sekretářem Společnosti hygieny a komnunitní medicíny ČLS JEP. Byl vyznamenán medailí Jana Evangelisty Purkyně a Řádem skautské vděčnosti.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, včetně přechozích z cyklu Zdravější rovná se spokojenější, najdete na následujícím odkazu: