Objevujte Zelenku s Ensemble Inégal

Praha - Světovou premiéru Velikonoční mše Jana Dismase Zelenky připravil tuzemský soubor Ensemble Inégal. Hudba zapomenutého českého barokního autora se v posledních letech díky tomuto souboru vrací na pódia a současná generace muzikantů ho začíná označovat za geniálního autora. Ve své době ho obdivoval i Johan Sebastian Bach. Zelenka napsal 250 skladeb, z toho 21 mší.

„Pro mě je to neuvěřitelné, že tato hudba čekala tak dlouho a že jsme první, kdo po ní sáhl. Poznávání Zelenkovy geniální hudby vzbuzuje entuziasmus a nadšení. Vždy po vydání našeho nového zelenkovského CD nás žádají kolegové ze všech koutů světa o poskytnutí notových materiálů. V případě těchto CD nahrávek se nejedná o neživé hudební konzervy, ale o impulsy přinášející nová témata do staré hudby,“ uvedl umělecký šéf Ensemble Inégal Adam Viktora.

Po smrti Jana Dismase Zelenky byly všechny skladby zamčené na dvoře saského kurfiřta a nesměly se ani opisovat. První, kdo geniálního autora objevil, byl až Bedřich Smetana. „Letos je tomu přesně 150 let, kdy si v Drážďanech opsal Zelenkovu hudbu a poprvé ji tady provedl koncertně,“ upozornil Viktora.

Video Reportáž Jiřího Svobody
video

Reportáž Jiřího Svobody

Ensemble Inégal se poprvé do dějin objevování díla Jana Dismase Zelenky zapsal nahrávkou oratoria Il serpente di bronzo ZWV 61 (Bronzový had) v r. 2005. Nyní se soubor rozhodl nastudovat celé Zelenkovo dílo.