Diskuse z Festivalu spisovatelů: Zrození a smrt Československa

Ve spolupráci s Festivalem spisovatelů, jehož 23. ročník probíhá od 17. do 19. dubna v Praze, zprostředkoval web ČT24 v přímém přenosu diskusi na téma „zrození a smrt Československa“. Účastnila se jí mimo jiné americká autorka knihy Československo. Stát, který selhal. Záznam je možné přehrát v tomto článku.

Video Festival spisovatelů Praha 2013 - Zrození a smrt Československa
video

Festival spisovatelů Praha 2013 - Zrození a smrt Československa

Diskuse je vedena v češtině se simultánním tlumočením do angličtiny. Moderátorem je Tomáš Klvaňa, manažer, pedagog, spisovatel a také někdejší zmocněnec vlády pro komunikaci programu raketové obrany.

O diskutujících (zdroj: Festival spisovatelů Praha):

PETR PITHART – jedna z nejkontroverznějších postav české politiky – se narodil roku 1941 v Kladně, tehdejším protektorátu Čechy a Morava. V letech 1990 až 1992 působil jako předseda vlády, v letech 1996 až 1998 a 2000 až 2004 byl předsedou Senátu. V období Pražského jara byl aktivním členem Komunistické strany Československa, ze které po sovětské invazi vystoupil, a později se zařadil k výrazným představitelům disentu. Patří k prvním signatářům Charty 77. V roce 2003 Petr Pithart – nesmířen s existencí Komunistické strany Čech a Moravy – prohrál v prezidentském klání se svým protivníkem Václavem Klausem.

JAN RYCHLÍK se narodil roku 1954 v Praze. Vystudoval historii a etnografii v Praze a v Sofii a specializuje se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny jihovýchodní Evropy. V současné době působí jako předseda Česko-slovenské komise historiků, je profesorem na Filosofické fakultě University Karlovy, kde přednáší české a slovenské dějiny, a zároveň pracuje jako odborný pracovník v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd České republiky. Vydal více než desítku odborných prací, mimo jiné Češi a Slováci ve 20. století – Česko-slovenské vztahy 1914–1945 a Rozpad Československa – Česko-slovenské vztahy 1989–1992.

MARY HEIMANNOVÁ se dopustila fatální chyby – psala o Československu. Ve své práci Československo: Stát, který selhal – knize doslova „nabité dynamitem“ – pitvá čtyřiasedmdesátiletého nebožtíka ostrým skalpelem, který se nevyhýbá spletencům demokracie, fašismu, diktatury, nacistické okupace, komunistické vlády, sovětské invaze a posléze ani konečnému vytvoření samostatné České republiky a Slovenska. Narodila se roku 1962 v Haagu, vystudovala Vassar College a Oxfordskou univerzitu a vydala řadu publikací zabývajících se dějinami náboženství v Británii. Pak se začala učit česky a odjela na dva roky do Prahy, kde se ponořila do pátrání v archivech StB, aby ospravedlnila svůj hluboký zájem o Československo. Heimannová přednáší moderní dějiny na Strathclyde University v Glasgow a je členkou Královské historické společnosti.