Prague Photo Festival 2013 - pohled na českou realitu posledního století

Praha - Jedinou vadou na kráse Prague Photo Festivalu 2013, který si vskutku zaslouží velkou pozornost odborné i laické veřejnosti, je, že trvá tak krátce, pouhých šest dní od 22. do 28. dubna. Čtyři patra Kafkova domu na prahu Staroměstského náměstí, kde se VI. ročník tohoto fotografického svátku koná, dají trochu práci, má-li je člověk s plnou pozorností k vystaveným dílům projít, a ta by si určitě zasloužila opakovanou návštěvu s určitým časovým odstupem, protože tak to většinou chodí – každý si nakonec vybere své favority a touží je znovu vidět a pokochat se jimi.

 

VI. ročník nabízí v exkluzivním výběru vše, co si jen může přát každý, komu pro fotografii tluče srdce: originální díla 230 autorů od světově uznávaných i méně známých průkopnických osobností fotografického umění u nás přes velikány české fotografie posledních desetiletí po nejmladší fotografickou generaci, která má k výtvarnému vyjadřování takové technické možnosti produkce a postprodukce, o kterých se těm předchozím ani nesnilo.

Je potěšitelné, že ani v tomto srovnání snímky té dosud nejstarší generace fotografů neztrácejí nic ze svého jedinečného kouzla a umělecké hodnoty prověřené časem, a naopak, že nejmladší fotografové, studenti ateliérů fotografie středních a vysokých škol, tvoří originální, poučená díla, z kterých vystupuje do popředí vlastní osobnost autora a jeho tvůrčí myšlení. A to nakonec vždycky rozhodne o skutečném významu a hodnotě díla.

Je skoro nemožné, říkám si, aby mladí fotografové nebyli tak skvělí, když mají na co navazovat a jejich pedagogy jsou tak renomované a respektované osobnosti. Ale i studenti sami se inspirují těmi nejjednoduššími a dnes už historickými způsoby fotografování, jaké měli jejich předchůdci, a objevují kouzlo pomalejší práce s obrazem, takže hranice mezi starým a novým je prostupná a inspirativní z obou stran.

  • Bára Prášilová / Air Force
    Bára Prášilová / Air Force zdroj: Prague Photo
  • Milan Jaros/ Do Not Disturb
    Milan Jaros/ Do Not Disturb zdroj: Prague Photo

Cena UniCredit Bank Young Prague Photo Award

Již od vzniku přehlídky je na návrh odborné komise každoročně udělována cena mladému fotografovi do 35 let. Letos ji získala Nina Šperanda, studentka pražské FAMU. Díky tomuto ocenění zaznamenali dosavadní laureáti značně zvýšený zájem o svoji práci a tento kredit jim následně přinesl i zajímavé nabídky ze zahraničí.

Předání ceny UniCredit Prague Photo Young Award umělci do 35 let dne 23. 4. 2013 Zleva: Martin Höschl, ředitel Privátního bankovnictví UniCredit Bank v Praze, Nina Šperanda laureátka ceny, Milan Jaroš, ředitel Prague Photo
Předání ceny UniCredit Prague Photo Young Award umělci do 35 let dne 23. 4. 2013 Zleva: Martin Höschl, ředitel Privátního bankovnictví UniCredit Bank v Praze, Nina Šperanda laureátka ceny, Milan Jaroš, ředitel Prague Photo

Prague Photo Festival 2013 je velkolepým pohledem na českou realitu posledního století. Navždy „zastavené“ zlomky situací a výseče času přibližují portréty slavných osobností i neznámých lidí, civilistní momentky, zátiší, akty, dokumentární fotografie, inscenované fotografie, experiment, expresi i minimalismus, krajinné foto, makro, specifickou oblast reklamní fotografie a ukázku možností využití fotografie ve spolupráci s filmovým uměním, grafickým designem, videem a dalšími oblastmi výtvarných oborů včetně performance, prostorových instalací a knižní ilustrace; jen jednou expozicí je zastoupen žánr cestovatelské fotografie. Všechny tyto žánry využívají nepřeberných možností a kouzel barevné, černobílé i kolorované fotografie a k novému využití přicházejí i klasické techniky, které zažívají pozoruhodnou renesanci.

Své sbírky a archivy otevřelo 25 vystavujících galerií, vysokoškolských i středoškolských ateliérů, specializovaná fotografická centra i profesní fotografické organizace a zpřístupnily je na jednom místě. Veřejnost tak mohla nahlédnout obrovský význam, které tyto organizace mají, a nezastupitelnost sbírkotvorné a kurátorské činnosti, kterou vykonávají. V tom Prague Photo Festival 2013 přesahuje „pouhé“ přehlídky nebo výstavy, byť sebeprestižnější, jako je slavné World Press Photo a jemu podobné, i když ty jsou pochopitelně jinak koncipované a s jiným cílem. Je proto skvělé, že i po skončení Prague Photo Festivalu 2013 v Kafkově domě bude mít návštěvník dál možnost sledovat činnost zde vystavujících subjektů v rámci volného pokračování festivalu - prezentace kurátorských projektů ve dvanácti vybraných pražských galeriích, muzeích a výstavních síních po celý květen.

Z Prague Photo 2013 v Kafkově domě
Z Prague Photo 2013 v Kafkově domě

Organizátoři VI. ročníku pražského fotografického festivalu šli hodně do hloubky, neboť byl víc než jen výstavou nebo přehlídkou; byl i platformou pro diskuse o všech aspektech české fotografie pořádáním autorských setkávání, workshopů a prezentací odborných publikací. Uskutečnil se na počest a k připomenutí dvou velikánů české kultury: 130. výročí narození Franze Kafky (1883) a narození Františka Drtikola ve stejném roce. K tomuto významnému datu Prague Photo Festival 2013 uvedl novou, dosud nejobsáhlejší monografii „František Drtikol – Etapy života a fotografického díla,“ na které deset let pracoval vydavatel a nakladatel Stanislav Doležal spolu s Annou Fárovou.

Prague Photo
Prague Photo

Prague Photo festival bude pokračovat po celý měsíc květen 2013, a to ve dvanácti vybraných galeriích, muzeích a výstavních síních, kde budou prezentovány kurátorské projekty.

PRAGUE PHOTO FESTIVAL – kurátorské výstavy / curators' exhibitions:

1. Artinbox Gallery

2. Ateliér Josefa Sudka

3. České centrum fotografie

4. Galerie Deset

5. Galerie Fotograf

6. Galerie Fotografic

7. Galerie Gambit

8. Galerie hl. m. Prahy

9. Galerie Václava Špály

10. IndigoSpace

11. Leica Gallery Prague

12. Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Z výstavy Prague Photo 2013: Gabina Geometric / Analysis
Z výstavy Prague Photo 2013: Gabina Geometric / Analysis

DOPROVODNÉ PROGRAMY

24. dubna. 2013 od 11 do 17 hod., přednáškový sál a plenér

Fotografická dílna s Sherrie Berger, fotografickým konzultantem z Los Angeles (příprava projektu s účastníky dílny, fotografování v plenéru, post-produkce, výběr dokumentů)

25. dubna 2013 v 17 hod., přednáškový sál

Prezentace nejnovější monografie František Drtikol – Etapy života a fotografického díly, uvede Stanislav Doležal, vydavatel a nakladatel

23.–28. dubna 2013, expozice Archiv B&M Chochola

Celodenní projekce Fragmenty video / Podoby fotografů

23.–28. dubna 2013 – přednáškový sál – ateliér / fotolaboratoř Cargo Gallery

Obrazy z nás – projekt Miloše Burkhardta a Ladislava Nekudy


vystavující:

Archiv B&M Chochola, Artinbox Gallery, Asociace profesionálních fotografů ČR, České centrum fotografie, Cargo Gallery, Foto magazín, Fotopátračka, Fotorenesance, Galerie Gambit, Galerie Millenium, Galerie Montanelli, IndigoSpace, Photo Edition Berlin, PPF Art a.s., Rayfilm, Thalia Picta, FAMU Praha, Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, Univerzita J. E. Purkyně Ústí n/Labem – Fakulta umění a designu, Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Studio PvM – Pavel Matela, Vyšší odborná škola grafická a střední průmyslová škola grafická, Michael –Vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby a Střední škola umělecké a reklamní tvorby, Orange Factory