Umění včera a dnes: Tvář, individualita, identita

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zve na přednáškový cyklus Umění včera a dnes už pojednadvacáté. I v tomto semestru můžete přednášky sledovat také živě na webu ČT24. Začátek je vždy v 18:30. 23. dubna pohovořil Josef Vojvodík na téma Individuum est ineffabile…? Tvář, individualita, identita. Záznam najdetev tomto článku.

Zdroj: Ústav české literatury a literární vědy

Anotace: Estetická zkušenost s lidskou individualitou vedla v renesanci k pokusu ukázat výtvarnými prostředky lidskou bytost jako nezaměnitelného jedince, který by byl srozumitelný pouze sám ze sebe, jehož identita zůstává nenahraditelnou. Tím byla také esteticko-umělecky zproblematizována scholastická myšlenka, že individualita je nevyslovitelná (individuum est ineffabile).

Přednáška se zaměřuje na „důsledky“ tohoto vývoje pro umění a zejména filozofii umění ve 20. století: na radikální přehodnocení pojmu individua a subjektu. Tím intenzivněji se uvažování o jedinečnosti lidské bytosti, o identitě, o otázkách individuality, možnostech vyjádření a ztvárnění skrytého niterného života, stávalo předmětem esteticko-filozofických a filozoficko-antropologických úvah, např. u Georga Simmela v jeho interpretaci Rembrandtova umění (1916) nebo po 2. sv. válce v „bioestetické“ teorii „niternosti“ biologa Adolfa Portmanna či úvah o antropologii obrazu u historiků a teoretiků umění jako Max Imdahl nebo Hans Belting.

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - „Individuum est ineffabile…?“
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - „Individuum est ineffabile…?“

Prof. Dr. phil. JOSEF VOJVODÍK, M.A. Teoretik literatury a výtvarného umění, zabývající se zejména problematikou intermediálních a mezioborových vztahů (literatura, výtvarné umění, filozofie, psychologie) v umění moderny a avantgardy ve filozofických a kulturních souvislostech, ale také „transepochálními“ kulturně-uměleckými fenomény, jako např. vztahem manýrismu, baroka a avantgard 20. století. V letech 1987-1993 vystudoval komparatistiku, slavistiku a dějiny umění na Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově, kde v roce 1997 obhájil také svoji doktorskou disertaci. Od roku 2003 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 2009 jako profesor teorie literatury.

Vedle knižních publikací je autorem řady rozsáhlých studií ve výtvarných monografiích, literárně-historických a literárně-vědných publikacích a sbornících, domácích i zahraničních. V současné době připravuje rozsáhlou publikaci o patosu v českém umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století, která vyjde v září tohoto roku, komentované vydání studií psychiatra a fenomenologa Svetozara Nevoleho (1910-1965) a reprezentativní německý výbor z prací Karla Teigeho jako teoretika médií.

Následuje: 30. dubna přednáška Martina Wihody nazvaná Češi nebo Moravané? Dlouhé počátky moravské zemské identity.

Kdy a kde: přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Záznamy všech přenosů z VŠUP, včetně souběžně probíhajícího cyklu 3x20, lze přehrát na následujícím odkazu: