Grand Prix architektů zakotvila ve starém uhelném mlýně

Praha - Obec architektů letos již po dvacáté vyhlásila ceny za nejlepší architektonická díla, která vznikla za uplynulé roční období, Grand Prix architektů 2013. Mezinárodní odborná porota vybírala z přihlášených 70 realizovaných staveb, zařazených do sedmi kategorií. V rámci GPA byla rovněž udělena cena Obce architektů za celoživotní dílo – jejím letošním nositelem se stal architekt Ivo Oberstein.

S vyhlášením Národní ceny za architekturu je spojena snaha prezentace architektury široké veřejnosti. „Je důležité, aby to nebylo jen pro architekty nebo odbornou veřejnost, ale je potřeba zapojit laiky, kteří potom oslovují architekty, jedině tak mohou vznikat zajímavé věci v širším kontextu,“ uvedl za Obec architektů její předseda Jan Kozel. Široká veřejnost si může nejenom vítězné projekty prohlédnout na výstavě, která je od 25. dubna instalována v Národní galerii ve Veletržním paláci.

 • Grand Prix Architektů 2013 / CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN, DROBNÁ ARCHITEKTURA, VÝTVARNÉ DÍLO - OBNOVA LESOPARKU V ZÁTIŠÍ, VODŇANY
  Grand Prix Architektů 2013 / CENA V KATEGORII ARCHITEKTONICKÝ DESIGN, DROBNÁ ARCHITEKTURA, VÝTVARNÉ DÍLO - OBNOVA LESOPARKU V ZÁTIŠÍ, VODŇANY zdroj: Obec architektů
 • Grand Prix Architektů 2013 / ČESTNÉ UZNÁNÍ - 
VINNÝ SKLEP U MODRÁKA, VRBOVEC
  Grand Prix Architektů 2013 / ČESTNÉ UZNÁNÍ - VINNÝ SKLEP U MODRÁKA, VRBOVEC zdroj: Obec architektů

„Porota pracovala v pětičlenném složení 4 dny. První den jsme ze 70 panelů, které prezentovaly jednotlivé přihlášené projekty, vybrali do užšího výběru 23 prací. Pak jsme sestavili plán cest a v průběhu dvou dnů pak objeli většinu staveb. Musím upozornit, že všechny projekty, které se do užšího výběru dostaly, mezinárodní odborná porota hodnotila velice kladně. Jednoznačně se tito odborníci shodli na tom, že letos nejsilnější byla kategorie Rekonstrukce. Potvrdilo se tak, co se již delší dobu tušilo, že kvalita rekonstrukcí, revitalizací, adaptací, úprav, dostaveb dnes vysoce převyšuje kvalitu novostaveb,“ přiblížil náročnou práci poroty její člen Adam Gebrian.

 • Grand Prix Architektů 2013 / ČESTNÉ UZNÁNÍ - 
SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN, OPAVA
  Grand Prix Architektů 2013 / ČESTNÉ UZNÁNÍ - SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN, OPAVA zdroj: Obec architektů
 • Grand Prix Architektů 2013 / ČESTNÉ UZNÁNÍ - 
ZAHRADNICTVÍ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ, KROMĚŘÍŽ
  Grand Prix Architektů 2013 / ČESTNÉ UZNÁNÍ - ZAHRADNICTVÍ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ, KROMĚŘÍŽ zdroj: Obec architektů

Grand Prix architektů 2013 získal PATRIK HOFFMAN / ATELIER HOFFMAN za UHELNÝ MLÝN V AREÁLU ŠROUBÁREN, LIBČICE NAD VLTAVOU

Hodnocení poroty: O udělení Grand Prix této realizaci nebylo mezi porotou pochyb, shoda byla absolutní. Důležitý projekt postupné regenerace kdysi rozsáhlého průmyslového areálu, který dnes funguje na pár procent svého původního výkonu. Adekvátně stanovená míra zásahů do nádherné stavby. Architekti v roli iniciátorů a spoluinvestorů. Příkladná práce s detailem. Precedens pro spousty jiných, dosud chátrajících areálů. Navíc reprezentant kategorie rekonstrukce, kterou porota považovala za nejsilnější.

Předseda Obce architektů v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže upozornil na to, že letos poprvé Cenu za celoživotní dílo dostává architekt, který se ve své tvorbě převážně věnuje urbanismu. „To je v historii uplynulých dvaceti let vskutku ojedinělé. Jsem přesvědčen o tom, že urbanismus je na počátku celého dění v architektuře. Celoživotní projekt architekta Iva Obersteina, výstavba Jihozápadního Města v Praze, je výjimečným důrazem na detail a začleněním sídliště do krajiny, která tímto zásahem nebyla devastována, jak se často stává. Zde krajinné prvky byly ponechány a akcentovány a spolu se stavbami vytvářejí kvalitní nové město,“ řekl Jan Kozel.

Video Grand Prix Architektů
video

Grand Prix Architektů

Ivo Oberstein (1935) – vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství. Stal se zaměstnancem Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy. V roce 1968 v anonymní soutěži zvítězil s projektem Jihozápadního Města v Praze. Touto prací vnesl do tehdejší architektury uniformních panelákových sídlišť moderní směr s řadou nových prvků. Architekt již dříve uvedl, že hlavní koncepce Jihozápadního Města vycházela z úcty ke krajině. Problém současné výstavby spočívá podle něj v tom, že Praha sice má územní plán pro celé město, ale na rozdíl od takové Vídně nikoliv plány regulační, které řeší její jednotlivé části.

Po roce 1989 Oberstein vedl Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy a také až do roku 2007 vedl ateliér urbanistické a architektonické tvorby na Fakultě architektury ČVUT. Projektoval a podílel se na urbanistických studiích mnoha míst v Praze. Je autorem několika publikací věnujících se urbanismu.

„Obdržet takovéto ocenění je příjemné, o to více, že nečekané. Koncepce toho mého celoživotního díla Jihozápadního Města byla postavena na tom, že se zase vrátíme k pojmům, jako je náměstí, ulice, spojení bydlení s přírodou, mít možnost rekreačního prostředí, ale i pracoviště, pohodlnou dopravu, zkrátka vize normálního města. Díky tehdejší situaci v Projektovém ústavu se nám tato vize podařila zrealizovat. Myslím si, že dnes opět úloha urbanismu roste a je důležitá, i když úkoly jsou jiné, je zapotřebí pracovat na věcech s vizí celku,“ řekl laureát ceny Obce architektů za celoživotní dílo Ivo Oberstein.


Grand Prix architektů - Do soutěžní přehlídky přihlašují svá realizovaná díla samotní jejich tvůrci – architekti, a ta jsou pak zařazena do příslušné kategorie podle typu stavby. Obec architektů nominuje zpravidla pětičlennou mezinárodní porotu, která pak stavby hodnotí – v prvém kole podle dodaných standardizovaných podkladů, které připravují sami soutěžící na panely. Porota provede užší výběr a vybrané stavby posléze osobně navštíví. Po těchto obhlídkách vynese verdikt: udělí Grand Prix, udělí ceny v jednotlivých kategoriích a podle uvážení i čestná uznání. Všechna tato ocenění jsou poprvé zveřejněna na slavnostním večeru, jehož zakončením je vernisáž výstavy, na které jsou soutěžní panely všech přihlášených staveb vystaveny. K této příležitosti také vychází katalog, ve kterém jsou všechna oceněná i neoceněná díla uvedena, s řadou dalších informací.