Umění včera a dnes: Dlouhé počátky moravské zemské identity

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zve na přednáškový cyklus Umění včera a dnes už pojednadvacáté. I v tomto semestru můžete přednášky sledovat také živě na webu ČT24. Začátek je vždy v 18:30. 30. dubna hovořil historik Martin Wihoda na téma Češi, nebo Moravané? Dlouhé počátky moravské zemské identity. Záznam najdete v tomto článku.

Anotace: Není tomu tak dlouho, co se dva přední historikové, Dušan Třeštík a František Šmahel, pozastavili nad prvním svazkem Válkových dějin Moravy, aby si s údivem přiznali, že je neuvěřitelné, jak málo si české dějepisectví uvědomovalo zvláštní status Moravy v českém státě. Podle recenzentů ne zcela vlastní vinou, neboť Morava byla obětována Palackého konceptu národních dějin, v němž se jí dostalo jen okrajové pozornosti s omluvným dovětkem, že „moravské kapitoly“ mohou příběh českého národa nejvýše doplnit. Možná i proto se nikdo netázal, jak je možné, že Moravané nesplynuli s Čechy, přestože po kolapsu mojmírovské domény na počátku 10. století ztratili volnost jednání a po roce 1029 byla jejich země včleněna do dědičných přemyslovských držav. „Druhý život“ Moravanů započal až v dlouhém 13. století, kdy se ve složitém dialogu domácích předpokladů s inovacemi evropského Západu zrodily sebevědomé, zvláštním právem, rituály a zvyklostmi se řídící zemské obce. Tehdy se také Moravané vrátili na mapu střední Evropy.

Video Umění včera a dnes (VŠUP) - Češi nebo Moravané?
video

Umění včera a dnes (VŠUP) - Češi nebo Moravané?

Následuje: 14. května přednáška Tomáše Vaňka na téma Sebepojetí skrze tebepojetí.

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Záznamy všech přenosů z VŠUP, včetně souběžně probíhajícího cyklu 3x20, lze přehrát na následujícím odkazu: