Nahá těla vypovídají o světě očima pěti fotografů

Praha - Czech Photo Gallery uspořádala společnou výstavu pěti významným fotografům pod názvem The Best of Akt/Nude, který zároveň prozrazuje téma celé expozice. Každý z prezentovaných umělců, kterými jsou Taras Kuščynskyj, Robert Vano, Pavel Brunclík, Antonín Tesař a Jan Saudek, přistupuje k fotografování nahoty odlišně a originálním způsobem.  Výstava potrvá do 9. června.

TARAS KUŠČYNSKYJ (1932–1983) dokázal mistrně propojit ženskou krásu a erotiku s psychologickým portrétem ženy. Jeho akty jako součást volné přírody působily v letech komunistické totality jako zjevení. Byly symbolem lidské svobody. Jejich silné působení, zejména na mladou generaci, je dovedlo i do tvorby užité (časopisecké ilustrace, plakátů, kalendářů, gramofonových přebalů).

 • Z expozice The Best of Akt/Nude
  Z expozice The Best of Akt/Nude autor: Dana Janotová, zdroj: ČT24
 • Z expozice The Best of Akt/Nude (Taras Kaščynskyj)
  Z expozice The Best of Akt/Nude (Taras Kaščynskyj) autor: Dana Janotová, zdroj: ČT24

JAN SAUDEK (1935) je pravděpodobně nejkontroverznější osobností české fotografie. Geniální tvůrce „divadla života“ si sám dodnes nemůže být jist, zda svůj vlastní život formoval podle snů, které inscenoval a fotografoval, anebo zda jsou jeho fotografie odrazem či dokonce způsobem života, který žije. Jeho dílo jako celek je vzrušující i šokující drama o údělu člověka, od narození až po umírání. Lidská komedie i tragédie, kde vášně hrají klíčovou roli. Své černobílé fotografie od r. 1977 koloruje.

ROBERT VANO (1948) dokázal v oblasti mužského aktu vytvořit unikátní portrét homosexuality a naplnit jej zvláštní citovou intimitou, radostností a hravostí. Na působivosti jeho snímků se podílí nejen jeho zkušenost s módní a portrétní fotografií, ale i historická technika platinotypie, kterou užívá.

Robert Vano / Petra, Tereza, Zdenka, Czech Elle
Robert Vano / Petra, Tereza, Zdenka, Czech Elle

PAVEL BRUNCLÍK (1950) výjimečným souborem Geometrie nahoty dovedl svou pověstnou touhu po dokonalosti formy k vrcholu. Dokonalá těla v tanečních pózách i pohybu, jednotlivě i v náročně inscenovaných uskupeních, jsou oslavou krásy, tvarů a energie člověka. Jde o monumentální vjem, oslavný obrazový chorál.

Pavel Brunclík (Geometrie nahoty)
Pavel Brunclík (Geometrie nahoty)

ANTONÍN TESAŘ (1963) svými inscenacemi bizarních výjevů putuje do sfér rozpolcenosti, hybridnosti a perverze dnešního světa. Koketuje s dekadentními představami o lásce a smrti, dotýká se podvědomých podob úzkostí a šílenství, odkazuje k popkultuře s její devalvací tradiční etiky i estetiky, k masové adoraci sexu. Budí pochopení i znechucení. Svoje fotografie koloruje.

 • Z expozice The Best of Akt/Nude (Antonín Tesař)
  Z expozice The Best of Akt/Nude (Antonín Tesař) autor: Dana Janotová, zdroj: ČT24
 • Z expozice The Best of Akt/Nude
  Z expozice The Best of Akt/Nude autor: Dana Janotová, zdroj: ČT24

V rámci výstavy The Best of Akt/Nude proběhnou v Czech Photo Gallery (Praha-Malá Strana, Újezd 19) setkání s autory, jejichž náplní je prezentace fotografií a beseda s diváky.

2. 5. 2013 Pavel Brunclík

23. 5. 2013 Robert Vano

6. 6. 2013 Jan Saudek

Besedy začínají vždy v 18:00.