„Vypněte svoje počítače a pojďte tančit!“

Praha - Na mnoha místech v zemi se dnes tančí. Na 29. duben totiž připadá Mezinárodní den tance, který se ve světě slaví již 31 let, v Česku to letos bude počtvrté. V Praze začnou oslavy tance v 17:00 na piazzetě u Národního divadla, poté se část programu přesune do parku na Kampu. Tančit se samořejmě bude i v regionech.

Zdroj: Mezinárodní den tance Autor: M.Zalesky

V rámci pražského programu se představí řada významných osobností současné české taneční scény, například 420people, Kateřina Stupecká, Věra Ondrašíková, Adéla Petáková či skupina ME-SA. Připraveny jsou také taneční tombola, dílny pro děti a společná choreografie pod taktovkou tanečníků ze skupiny Dance2XS, která se kromě Prahy bude tančit i v dalších českých městech.

Stejně jako v případě Mezinárodního dne divadla i na den tance vydá vždy jedna významná taneční osobnost své poselství, které se daný den čte v divadlech celého světa. Letos je jeho autorem významný současný choreograf Lin Hwai-Min, zakladatel světoznámé skupiny Cloud Gate Dance Theatre z Tchaj-wanu, která v letech 2002 a 2005 vystoupila na festivalu Tanec Praha.

  • „Zhasněte své televizory, vypněte svoje počítače a pojďte tančit. Projevte se pomocí toho božského a vznešeného nástroje, kterým je vaše tělo. Pojďte tančit a propojte tepání svého pulsu s druhými lidmi. Uchopte tuto vzácnou a pomíjející chvíli. Pojďte oslavit život tancem,“ vyzývá ve svém poselství slavný choreograf.

Celé poselství si můžete přečíst zde.

Den tance se slaví od roku 1982, vyhlašuje jej Mezinárodní divadelní ústav jako připomínku výročí narození Jeana-Georgese Noverrea (1727 až 1810). Den má poukázat na univerzálnost tance, který díky společnému jazyku dokáže překlenout politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi. Francouz Noverre byl tanečník, baletní mistr, pedagog i teoretik tance, považuje se za nejvýznamnějšího baletního reformátora období klasicismu. Svými názory ovlivnil i umělce dvacátého století.

Více informací hledejte na webu nebo na Facebooku.