Nová Organizace Společnosti organizuje N.O.S.ná setkání

Třetí z tvůrčích N.O.S.ných večerů, při kterých se účastníci zamýšlejí nad novými směry, koncepty a zkušenostmi z nejrůznějších oblastí společnosti, se tentokrát zaměřil na nové směry v energetice. Hosty byli: Milan Smrž - zakladatel české pobočky evropské asociace pro obnovitelnou energetiku EUROSOLAR, dlouhodobě se věnuje decentrálnímu přístupu k energetickým zdrojům a lokální energetice, Tomáš Tožička - technik, teolog, odborník na rozvojovou problematiku, koordinátor kampaně Česko proti chudobě a Blanka Soukupová, která celý život pracovala v zemědělství, zároveň je však autorkou myšlenky energetické soběstačnosti obce Kněžice.

Video Večer N.O.S. - III
video

Večer N.O.S. - III