Martina Špinková hovoří s anděly o lidech

Praha - Galerie Josipa Plečnika připravila v unikátním prostoru podzemní krypty, navržené slovinským architektem Josipem Plečnikem, výstavu Martiny Špinkové s názvem Prchavá setkání (o andělech a lidech). Umělkyně připravila přímo do prostoru krypty cyklus příběhů andělů a lidí ve Starém a Novém zákoně. Expozice potrvá do 16. června.

Výtvarnice, která za součást výstavy považuje i její instalaci, zpracovává téma o tom, jak se andělé lidí dotkli, vstoupili jim do života a proměnili jej (Abraham a Izák, Tóbijáš a Rafael, Maria a Gabriel, Tři mudrci a další). „Ve vzduchu pak zůstávají otázky po tom, jak je to s námi, jaká setkání nás ovlivňují a jak proměňují,“ zamýšlí se Martina Špinková.

Křehce působící díla jsou vytvořena technikou koláže, především z pauzovacího papíru a pohybují se na hranici figurální abstrakce.

Martina Špinková / Prchavá setkání
Martina Špinková / Prchavá setkání

Martina Špinková (*1959). V letech 1979-1984 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér knižní kultury a písma, profesor Milan Hegar). Od roku 1984 se věnuje volné a užité grafice a ilustraci, spolupracovala na některých samizdatových publikacích. Po listopadu 1989 stála u zrodu nakladatelství Portál a byla jeho výtvarnou redaktorkou, podílela se i na prvních publikacích České křesťanské akademie a na učebnicích pro základní a mateřské školy. V roce 1990 zahájila také soustavnou autorskou a redakční spolupráci s nakladatelstvími DBV München, Portál, Doron, s Karmelitánským nakladatelstvím, nakladatelstvím Triáda a Nakladatelstvím AMU.

Od devadesátých let se soustřeďuje zejména na dětské ilustrace. Spolupracovala s rakousko–českou redakcí časopisu Duha, 15 let publikovala v německém dvouměsíčníku DB Magazin. Ilustrovala více než 50 knih, velkou část pro německá nakladatelství (DBV München, Echter), ilustrace dále publikovala ve Francii, Anglii, Belgii, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku a Polsku.

Od roku 2003 působila 10 let jako ředitelka Hospicového občanského sdružení Cesta domů. S mužem Štěpánem má sedm dospělých dětí. Žije a pracuje v Praze, v létě v Radvánově.

Vydala tři vlastní básnické sbírky: Za plotem noc (2001), V koni křídla (2005), Před andělem strom (2008).

J. Plečnik / kostel Nejsvětěšího Srdce Páně v Praze
J. Plečnik / kostel Nejsvětěšího Srdce Páně v Praze

Martina Špinková - Prchavá setkání (o andělech a lidech), Galerie Josipa Plečnika, Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, vstup zezadu kostela, náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3.

Otevřeno út-pá: 15–18 hod. Vstup ZDARMA.