Fotografové zveřejňují Vnitřní svět

Praha - Galerie hlavního města Prahy uspořádala dosud nejrozsáhlejší výstavu aktuálních tendencí české fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000. Expozice s názvem Vnitřní okruh v současné české fotografii je zaměřena na širokou škálu děl s motivy autorské sebereflexe, rodiny, nejbližších lidí a věcí.

Expozice představuje, jak se po roce 2000 stalo toto téma i v české fotografické tvorbě rozšířené a aktuální. Na vybraných dílech ze širokého spektra od tradičního dokumentu a portrétu přes výrazně subjektivně pojatou tvorbu až k fúzím různých stylů a médií chce ukázat zásadní změny, k nimž ve fotografii došlo po nástupu digitálních technologií a jejím úniku z úzkého oborového ghetta.

Pavel Mára, Máma, 1991
Pavel Mára, Máma, 1991

Na výstavě, kterou sestavil Vladimír Birgus, je zastoupeno více než čtyřicet autorů různých generací od etablovaných tvůrců Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky Bromové až po současné studenty a nedávné absolventy různých uměleckých škol.

 • Dita Pepe, z cyklu Autoportréty s rodinami - Patrik, 2007
  Dita Pepe, z cyklu Autoportréty s rodinami - Patrik, 2007 zdroj: ČT24
 • Jiří Hanke, Jiří Hanke, 1944 a syn Michael Hanke, 1972, z cyklu Otisky generace, 2009
  Jiří Hanke, Jiří Hanke, 1944 a syn Michael Hanke, 1972, z cyklu Otisky generace, 2009 zdroj: ČT24

„Výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii svým zaměřením volně navazuje na třídílnou expozici Česká fotografie 20. století, která byla před osmi lety uvedena v Galerii hlavního města Prahy a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a později v Umělecké a výstavní hale Spolkové republiky Německo v Bonnu. Nynější expozice je oproti předcházející zaměřena úžeji na tvorbu s motivy autorské sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí z posledních třinácti let,“ uvedl k dramaturgii expozice její kurátor Vladimír Birgus.

 • Petra Steinerová, Táta, 2006
  Petra Steinerová, Táta, 2006 zdroj: ČT24
 • Radeq Brousil, John, ze souboru Separated by the Ocean, 2007
  Radeq Brousil, John, ze souboru Separated by the Ocean, 2007 zdroj: ČT24

K výstavě vychází katalog s českými a anglickými texty v nakladatelství KANT.

Vnitřní okruh v současné české fotografii: 15. 5. – 18. 8. 2013, Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1, út-ne 10:00-18:00, Kurátor: Vladimír Birgus. Vstupné 120,- / 60,- Kč.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše