Zpovědi současné fotografie se točí ve Vnitřním okruhu

Výstava Vnitřní okruh, která je až nečekaně výtečnou přehlídkou současné české fotografie, (mapuje aktuální tendence po roce 2000) měla do vínku několik jistot: jednoho z nejlepších kurátorů – znalců české fotografické scény, výtečný nápad, dobré spolupracovníky a opět, již po několikáté očištěnou a zrekonstruovanou rozsáhlou a vhodnou výstavní prostoru.

Vladimír Birgus zpracoval a připravil vedle řady materiálů, monografií, studií a katalogů i významné výstavy české a československé fotografie, jež pomáhaly v posledních letech mapovat tuto vzrušující oblast českého výtvarného vyjádření, která prakticky po celé dvacáté století navazuje na současnou světovou tvorbu. Navíc Birgus se i jako pedagog zodpovědně podílel na vývoji současné české scény. Nečekaně skvěle ji doplňuje a u řady jmen sebevědomě a kvalitně obstojí i při vážném hodnotícím srovnávání.

Nápad neboli téma výstavy podívat se jinak na pomyslnou hranici mezi veřejným a vnitřním prostorem v životě a tvorbě vybraných tvůrců existuje a je provozován v menších rozměrech již řadu let na drobnějších, zejména autorských výstavách v malých, často neoficiálních prostorách a galeriích. Pojmout ovšem takto rozsáhlou průřezovou reprezentační výstavu postavenou zcela plně na tvorbě domácích autorů právě v této náročné a svým způsobem privátně odvážné tematické oblasti je opravdu první počin.

Anna Gutová, Gabriel Fragner: I love my family, 2011
Anna Gutová, Gabriel Fragner: I love my family, 2011

Koncepce obsahuje ještě jeden důležitý fenomén – fotografické  zpovědi, odhalující, mapující, komentující nebo analyzující soukromé světy svých tvůrců, jsou doprovázeny krátkými texty z pera autorů samotných. V řadě případů vzniká velmi zajímavý dialog, anebo dokonce atak na diváka, u každé drobné expozice jiný a jinak prožívaný. Tento neobvyklý výstavní stavební kámen je úžasným obohacením, v rozsahu a míře naprosto unikátním.

Expozice má dokonalou adjustaci a čisté grafické řešení (grafik Vladimír Vimr, architektonické řešení Emil Zavadil). Všechny části – jedná se o padesát autorů -  mají naprosto stejné světelné a prezentační podmínky. Využití bílé podkladové barvy je logické, propojující a osvěžující.

Birgus při výběru ve zjevné snaze zachovat proporčnost v oblasti pohlaví tvůrců a jejich věku nakonec předkládá svěží koktejl autorů, ve kterém výraznou (ba, hlavní) roli hrají ženy - autorky a autorské partnerské či manželské dvojice, což se ukazuje jako velmi zajímavý fenomén. Také poměrně nízký průměrný věk autorů je pro laického návštěvníka přinejmenším příjemným překvapením. Návštěvníci spatří výstavu tematicky jednotnou a vlastně svým způsobem vzrušující, ale zároveň získají také zprávu o stavu naší současné scény v překvapujícím rozsahu.

Dita Pepe: Patrik, 2007
Dita Pepe: Patrik, 2007

Ponořte se do průzkumu, soustřeďte se a nechte si na prohlídku několik hodin. Výstavní počin první kategorie vás uchvátí.

K výstavě vychází ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a nakladatelství KANT velký katalog v češtině a angličtině, který kromě fotografií a úvodního textu Vladimíra Birguse zahrnuje i výše zmíněné autorské interpretační texty všech vystavujících.

Galerie hlavního města Prahy, 15. 5. – 18. 8. 2013, út-ne 10-18 h

Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1

 (vstup i z Valentinské ulice) . Otvírací doba: út-ne 10.00–18.00

Kurátor: Vladimír Birgus

www.ghmp.cz