Myslet město kontrolovaně, nebo spontánně?

Praha - Přísně kontrolovat, nebo ponechat vlastnímu vývoji? Takovou otázku si klade nová výstava Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Projekt Myslet město zkoumá v deseti městech současný přístup k městskému plánování. Měl by být součástí širší meziooborové diskuse o flexibilním plánování měst. Dosavadní výsledky projektu shrne koncem září kniha Myslet město, stejnojmenná výstava je na VŠUP k vidění do 8. června.

Video Reportáž Maria Kubaše
video

Reportáž Maria Kubaše

Česká televize se velice omlouvá za politováníhodnou chybu. V reportáži je chybně uvedeno jméno rektora VŠUP. O výstavě hovoří současný rektor Jindřich Smetana.