DEBATA: Konec režisérů a scenáristů v Čechách?

Možná trochu dramatická otázka je pozvánkou na diskusní fórum, které na 30. května připravila Asociace režisérů a scenáristů (ARAS). Debata tvůrců, teoretiků a dalších osobností z filmové a televizní branže tímto tématem navazuje na seminář o audiovizuálních dílech a ochranných organizacích. Oběma částem jste mohli být přítomni díky přímému přenosu na webu ČT24. Záznam je možné přehrát v tomto článku.

Video Diskuse: Konec režisérů a scenáristů v Čechách?
video

Diskuse: Konec režisérů a scenáristů v Čechách?

Program semináře je rozdělen do čtyř hlavních tematických bloků, které vždy tvoří referát a diskuse. Po nich následuje debata o současném stavu režisérské a scenáristické profese.

Kde: kino Ponrepo, Bartolomějská 11, Praha 1. Pořádá ARAS.

T e m a t i c k é  b l o k y:

NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV A NOVĚ VZNIKAJÍCÍ AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA (14:35-15:00). Témata: NFA a česká kinematografie v minulosti a současnosti; obchodní spojení „fondových“ filmů (1965-1991) s filmy, k nimž vykonává práva výrobce NFA (do roku 1964); NFA a nabídková povinnost, včetně uchovávání současných audiovizuálních děl.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (15:00-17:00). Témata: základní změny Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie podle nového zákona o audiovizi a jeho dopad na autory; informace o změnách evropských podpor audiovize; informace o aktuálních programech Institutu dokumentárního filmu; koprodukce filmů s Českou televizí.

AUTORSKOPRÁVNÍ OCHRANA V ČR (17:00-17:45). Témata: nabídka agentury DILIA autorům; problematika reprízného (provozovacích honorářů), úskalí smluv.

EVROPSKÉ PROFESNÍ SVAZY (17:45-18:15). Témata: evropská filmová politika; evropské filmové instituce.

D e b a t a:

PROČ SE PROPADÁ PROFESE REŽISÉRŮ A SCENÁRISTŮ NA SOCIÁLNÍ DNO? Témata: jak by měl být stanoven honorář režiséra/scenáristy; odpovědnost televize vůči kultuře národa; scenáristé a režiséři jako „svědomí národa“; scenáristé a režiséři jako respektovaní partneři zadavatelů; funkce ARAS na české audiovizuální scéně.

Debatují: Václav Myslík (ředitel výroby ČT), Michal Reitler (kreativní producent ČT), Tereza Brdečková (spisovatelka, scenáristka, místopředsedkyně Rady Státního fondu kinematografie), Karel Zýka (výkonný ředitel Asociace producentů v audiovizi), Helena Třeštíková (dokumentaristka), Karel Hvížďala (novinář, spisovatel), Vladimír Just (teatrolog, kritik).

Web ČT24 v rámci projektu Kultura on-line zprostředkovává v přímém přenosu (a posléze ze záznamu) vybrané debaty, přednášky pro veřejnost i divadelní představení. Více o nich se dozvíte na následujícím odkazu: