Pionýr portugalské fotografie míří do světa. Začíná Prahou

Praha - Galerie Rudolfinum připravila výstavu, na níž, podle slov kurátora Davida Koreckého, nečeká davy. V době, kdy může nacvakat kdokoli cokoli, má být připomínkou průkopníka portugalského fotografického umění Carlose Relvase. Objekty věčnosti jsou po více než stoleté pauze prvním představením jeho díla za hranicemi Portugalska.

„Carlos Relvas je pionýrem portugalské fotografie. Byl inovátorem, nadšencem a opravdu precizním fotografem. Působil v době, kdy se rozvinula fotografická technika natolik, že šlo dosahovat krásných a vyvážených obrazů,“ představuje Relvase, který působil ve druhé polovině 19. století, Korecký.

Portugalský fotograf byl kosmopolitním učencem, dopisoval si s významnými osobnostmi evropské fotografie, podnikl mnoho cest po Evropě, navštěvoval i obesílal významné veletrhy a výstavy, kde za své snímky získával ocenění. Byl jedním z nejvyhledávanějších portrétistů, věnoval se ale téměř všem fotografickým žánrům.

Což nebyla úplně samozřejmost, upozorňuje Korecký: „Ve 20. století přišel rozmach všech možných žánrů fotografie, které se zabývají vším, co nás obklopuje, kdežto v 19. století byla fotografie médium pro majetnější vrstvy. Relvas je zajímavý tím, že si ale vybíral jako své modely také lidi z ulice.“

Video David Korecký o Carlosi Relvasovi
video

David Korecký o Carlosi Relvasovi

Relvas, který k fotografickému řemeslu přispěl mimo jiné i vynálezem tzv. otočného karuselu, se věnoval i dalším oborům: optice, chemii, filozofii a byl také toreádorem. Po jeho smrti (zemřel v 55 letech na následky jezdecké nehody) jeho sláva pohasla na více než sto let. Až po roce 2000 se Institutu portugalských muzeí a městu Golega, jeho rodišti, podařilo obnovit jeho secesní ateliér a zpracovat pozůstalost, která čítá jen v negativech na 13 tisíc položek.

Jen zlomek Relvasova díla - 59 fotografií - si můžete v malé výstavní síni Galerie Rudolfinum prohlédnout do 15. září. Výstava Objekty věčnosti je putovní, po Praze zamíří do dalších evropských měst.