Divadla, hrady a zámky i galerie „plavou“

Praha - Velká voda změnila program mnohým pražským divadlům, muzeím a galeriím, které ruší představení a vernisáže výstav. Mimo jiné se odkládá Pražská muzejní noc. Povodně také škodily mimo hlavní město, na objektech Národního památkového ústavu. 

Ničivé povodně zasáhly i Galerii hlavního města Prahy, a to v areálu Trojského zámku, kde právě probíhaly výstavy Vášeň, sen a ideál /Česká secesní plastika a Benátské hutně tvarované a české řezané sklo ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze (16.-19. století). Všechna díla byla včas vystěhována a nevznikla tak žádná škoda. „Bohužel škody vzniklé v areálu Trojského zámku jsou značné, a to ve výši 30 mil. Kč,“ oznámila za Galerii hlavního města Prahy Kristýna Kočová. Národní galerie již v pondělí uzavřela Anežský klášter poblíž nábřeží Na Františku, voda jej zatím neohrožuje.

Velká voda zaplavila také podzemní prostory Divadla pod Palmovkou. Zničené technické zázemí dovolí znovuotevření pravděpodobně až na podzim tohoto roku. „Ačkoli voda dosud nevystoupila do úrovně záplav v roce 2002, myslím si, že následky budou podobné,“ povzdechla si zástupkyně ředitele divadla Věra Táborská. Škody se zatím pohybují mezi 15 až 20 miliony korun.

Video Divadlo pod Palmovkou zatopeno
video

Divadlo pod Palmovkou zatopeno

Uzavřeny jsou i další pražské scény, galerie a muzea

Pražská muzejní noc, která se měla konat 8. června, se uskuteční v náhradním termínu, který bude teprve oznámen. V úvaze je podle slov generálního ředitele spolupořádajícího Národního muzea Michala Lukeše září. „Řada muzeí, i když nejsou zaplaveny, je evakuována a má omezený provoz. A navíc za současné situace není úplně moudré lákat do centra Prahy desítky tisíc lidí,“ osvětlil rozhodnutí o změně Lukeš.

Rovněž na Kampě jsou uzavřené podniky včetně divadla i Muzea Kampa. „Vodou byly zaplaveny technické provozy, sbírky byly vystěhovány,“ upřesnil rozsah poškození člen správní rady Museum Kampa Jiří Pospíšil. Odvolané jsou zatím akce naplánované na úterý 4. 6. Divadlo Kampa oznamuje, že vrácení peněz za zakoupené vstupenky bude řešit individuálně na e-mailu: rezervace@divadlokampa.cz.

Video Jiří Pospíšil o poškození Muzea Kampa
video

Jiří Pospíšil o poškození Muzea Kampa

Organizátoři přátelského setkání nad tématem digitalizace snímku Všichni dobří rodáci akci naplánovanou na středu 5. 6. zrušili. „Setkání s Vojtěchem Jasným a všemi aktéry, kteří se na restaurování tohoto filmu podíleli, uskutečníme, až se situace uklidí. O přesném termínu Vás budeme informovat,“ oznámila Evženie Belanová za Nadaci české bijáky.

Vlasta Čiháková Noshiro a kurátoři výstavy portrétů Já je někdo jiný Karel Babíček a Martin Kreim oznámili, že termín vernisáže děl Patricie Fexové, Jakuba Hubálka, Tomáše Jetely, Martina Krajce, Petra Maliny, Jitky Mikulicové, Dany Sahánkové a Adama Štecha je posunut z úterý na pátek 7. 6. 2013 v 17 hodin v Galerii kritiků, Palác Adria. Galerie bude otevřena s předstihem od 16 hodin.

Festival United Islands bude muset být pravděpodobně přesunut, neboť podmáčená půda neumožňuje scény postavit v lokalitách Kampy, Petřína a Kinského zahrady. V tuto chvíli nikdo neumí předpovědět, jak rozsáhlé hrozby se skrývají pod povrchem, a není možné získat garanci, že by nedošlo k ohrožení bezpečnosti návštěvníků. Organizátoři nyní ve spolupráci s magistrátem, městskými částmi a všemi partnery festivalu hledají optimální řešení. „Jsme pevně přesvědčeni, že festival se konat bude. Přesun termínu není bohužel možným řešením vzniklé situace a to z důvodů, že unikátní situaci, kdy se všech 195 potvrzených účinkujících sejde na jednom místě v jednom termínu nelze opakovat,“ tvrdí dramaturg a organizátor festivalu David Gaydečka.

Respect festival - i přes následky povodně, která zatopila jižní cíp ostrova Štvanice, se Respect festival uskuteční v původním termínu 15. - 16. června. Náhradní místa konání festivalu jsou stále v jednání, aktuální informace budou zveřejněny zde.

Národní památkový ústav informuje o aktuálním dopadu povodňové situace na zpřístupněné státní památkové objekty ve správě NPÚ. Dle aktuálně vyhodnocených informací byly povodní nejvíce zasaženy tyto objekty:

▪ SZ Kratochvíle – prostor předzámčí byl zaplaven do výše přesahující úroveň povodně v roce 2002. Během pondělka 3. 6. 2013 hladina vody klesla, areál se již nachází ve stabilizovaném stavu a jsou monitorovány škody na stavbách. Nejvíce poškozena byla západní ohradní zeď, na níž se zachovaly originální renesanční malby. Tím se zkomplikovaly právě probíhající restaurátorské práce. Zámek je však veřejnosti v tuto chvíli opětovně otevřen.

▪ SZ Ratibořice - v areálu byl nejvíce zasažen objekt tzv. Rudrova mlýna a jeho bezprostřední okolí. Budovy Starého bělidla a panské prádelny byly podmáčeny, ale do interiérů se voda nedostala. V tuto chvíli jsou již všechny objekty zpřístupněny, pouze v Rudrově mlýně nelze pro návštěvníky otevřít všechny běžně přístupné prostory.

▪ SZ Veltrusy - zámek a park jsou pro veřejnost uzavřeny. Areál očekává kulminaci Vltavy. Jsou zaplaveny přístupové cesty, mostky, obora, park a louka pod zámkem. Zasaženy jsou menší stavby a pavilony v parku. Zámek zaplaven není, probíhá zde rekonstrukce a zámecký mobiliář je dlouhodobě umístěn na jiných objektech ve středních Čechách.

Veškerý mobiliář všech tří objektů se díky rychlému zásahu a bezchybné koordinaci pracovních týmů NPÚ podařilo deponovat do bezpečí a uchránit tak před poškozením.

Na většině státních památkových objektů zpřístupněných veřejnosti probíhají i nadále zajišťovací a úklidové práce, neboť škody způsobené povodní eviduje NPÚ napříč celými Čechami. S primárním ohledem na bezpečnost návštěvníků NPÚ dále informuje veřejnost o zásadním omezení návštěvnického provozu na některých dalších památkových objektech:

▪ nebezpečí padajících stromů – pro veřejnost je nepřístupný zámecký park ve Žlebech, Hořovicích a na Kynžvartu, dále anglická část parku SZ Libochovice - interiéry těchto objektů jsou v běžném provozu. Zcela uzavřen je SZ Jezeří.

▪ zaplavené a podmáčené parky - SZ Třeboň, SZ Krásný Dvůr, na SZ Konopiště byla vyplavena Růžová zahrada, zničeny výsadby a poškozené parkové cesty.

▪ změna přístupové cesty na SH Karlštejn – centrální parkoviště ve spodní části Karlštejna je zatopeno, hrad je však otevřen bez omezení (mimo pondělí 9–17:30). Parkování je možné na parkovišti pro svatby (příjezd z Prahy přes Mořinu; bližší informace viz web hradu). Vlakové spoje Karlštejn–Praha zatím jezdí s drobným zpožděním

▪ z technických důvodů byly do odvolání uzavřeny Zahrady pod Pražským hradem

Z Moravy a Slezska zatím žádné ohrožení státních památkových objektů není hlášeno.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje NPÚ návštěvníkům ověřit si vždy aktuální informace na webu či telefonním čísle příslušného hradu či zámku.

Vzhledem k rozsahu již v tuto chvíli známých dopadů povodně zřídil NPÚ sběrný kontaktní e-mail povoden@up.npu.cz, a vyčlenil telefonní linku 257010125.  Na ně se mohou všichni vlastníci kulturních památek (občané, obce, instituce aj.) obracet a zasílat dotazy a podněty ohledně svých objektů poškozených povodní.