Ukrajina Now! Jako když se domlouvá hluchý s…

Praha - Jaká je současná umělecká scéna na Ukrajině? Jak přemýšlejí a jak se vyjadřují ukrajinští výtvarníci? Nahlédnout do tvorby a myšlení mladých umělců ze země, o níž toho příliš nevíme, umožňuje aktuální výstava v Českém centru Praha.

V projektu Ukrajina Now! se představují ukrajinští umělci do 35 let, kteří se v uplynulých dvou letech účastnili ukrajinské obdoby české Ceny Jindřicha Chalupeckého - soutěže MUCHI. Účast v ní pomáhá výtvarníkům, aby dostali svá díla za hranice a podali uměleckou zprávu o současné ukrajinské společnosti. „Mají omezenější možnost prezentace v zahraničí, protože tamní ministerstvo kultury nepodporuje uměleckou činnost, ať už jsou to rezidence, nebo výstavy,“ vysvětluje Dagmar Ostřanská, ředitelka Českého centra v Kyjevě.

Vystavená díla se zabývají tématem národní sebeidentifikace, historického dědictví, problémy sociálního útlaku v kombinaci s těžkými životními podmínkami a snaží se ukázat Ukrajinu v historické i současné podobě. „Na výstavě jsou především umělci ze západní části Ukrajiny, jejich díla se věnují tomu, co se děje v běžném životě,“ přiblížila expozici kurátorka Maryna Shcherbenko. Z technik jsou prý v ukrajinském umění nejpopulárnější performance a videoart.

Video Reportáž Terezy Radvákové
video

Reportáž Terezy Radvákové

Například Maryna Taljutto pracuje se znaky pro hluchoněmé a vyjadřuje jimi neporozumění mezi ukrajinskými umělci a společností. Jurij Bilej nechává vrstvou ubrousků prosakovat barvu ze zavařovacích sklenic. „Zajímá mě proces transformace. To samé se totiž děje s lidmi,“ domnívá se. Celkem se na výstavě představuje deset výtvarníků spolu se dvěma uměleckými skupinami Šapka a Tenpoint.

S Ukrajinou Now! se mohou zájemci v pražském Českém centru seznámit do 23. srpna. Recipročně se uskuteční letos na podzim velká přehlídka vítězů Ceny Jindřicha Chalupeckého v Kyjevě.