Nový název dobře mete: PKF a VŠUP se přejmenovaly

Praha - Pražská komorní filharmonie nese ode dneška nově název PKF - Prague Philharmonia, Vysoká škola uměleckoprůmyslová se před pár dny zbavila zkratky VŠUP a vrátila se ke staronovému UMPRUM.

"Důvodů změn bylo několik. My jsme se v minulých letech potýkali s tím, že se značka tak zavedená úplně nezdála. Když jsme se vyjádřili v širší laické veřejnosti, tak pojem Pražská komorní filharmonie málokdo znal," vysvětlil jednu z pohnutek ke změně názvu ředitel orchestru Radim Otépka.

K rozhodnutí přispěly i potíže při překladu do anglické verze, která byla rozdílná od české a tím podle filharmonie zbytečně matoucí. Nový název se tak skládá z názvu užívaného v zahraničí (Prague Philharmonia) a původně neoficiální zkratky PKF. I když se z názvu tělesa, jež v roce 1994 založil současný šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek, vytratilo slovo „komorní“, nic to nemění. „Nechceme měnit zvuk orchestru,“ ujistil Otépka.

Změnilo se ale logo a design, oboje vychází z prvků černobílého notového zápisu. Autorkou nového vizuálního stylu je Lucie Valerová, absolventka VŠUP, přesněji od 12. června UMPRUM. Nové jméno prý odkazuje k předválečné tradici školy. Původní název školy byl v době jejího založení v roce 1885 c. k. umělecko-průmyslová škola. V první polovině 20. století vystřídala několik názvů včetně UMPRUM, po roce 1945 se název ustálil na VŠUP. 

Budova VŠUP
Budova VŠUP

"Zkratka VŠUP sice standardně představuje jednotlivá slova názvu, ale je nelibozvučná, pro cizince krkolomná, v překladu VŠ znamená vyšší střední školu, a tak se to převádí na Academy a tak dál," nepovažuje rektor školy Jindřich Smetana dosvadní název za zrovna šťastnou volbu. "Návrat ke zkratce UMPRUM je jako říkanka, má hezkou zvukomalbu i pro cizince, graficky i rozměrově je to i vděčné písmenkové abstraktum," domnívá se. Navíc, upozorňuje, o škole se stejně mluví jako o „umprumce“. Matoucí možná jen bude, že zkratka UMPRUM se už vžila i pro Uměleckoprůmyslové muzeum, které stojí v Praze téměř v sousedství vysoké školy. I na UMPRUM změnu názvu doprovodili novým, modrobílým logem, jeho autorem je Štěpán Malovec.