Franz Kafka na známce hovoří o bezpráví, bezčasí i proměně

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR při příležitosti 130. výročí narození proslulého spisovatele vydává novou poštovní známku FRANZ KAFKA. Tato významná událost je součástí širšího programu oslav, který pro rok 2013 připravila Společnost Franze Kafky. Významné poděkování v této věci patří i Česko-izraelské smíšené obchodní komoře.

Autorem výtvarného návrhu je akademická malířka Marina Richterová, autorem liniové kresby a rytiny FDC je grafik a rytec Miloš Ondráček. Mottem známky a FDC je BEZPRÁVÍ – BEZČASÍ – PROMĚNA. Kompozice známky, razítka a FDC je založena na strohém geometrickém modulu, který se promítá i do sešitku. Na známce je reálně vypadající brouk. Brouk, jako symbol neúprosné proměny, ne vždy k lepšímu, je zasazen do strohých geometrických modulů.

V obrazové části obálky prvního dne vydání je brouk transformován do kubistických tvarů. Vězeňská mříž je alternativou k mřížce numerologické – román PROCES. Do čtverců je vepsáno datum narození – osud je zpečetěn. Fatálnost děje v relativnosti kafkovského časoprostoru je hrozivá, tížící. Reálie světského života – hodinky – je k ničemu. Čas a prostor Kafkových románů a jeho vlastního života mají svoji logiku. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochy v barvě černé. Na razítku je ve čtverci poskládán text: Praha, 26. 6. 2013.

Detail pozvánky na slavnostní představení známky s Franzem Kafkou
Detail pozvánky na slavnostní představení známky s Franzem Kafkou

Výplatní poštovní známka s natištěným písmenem „E“ Franz Kafka vstoupila v platnost 26. června. Se známkou se vydává obálka prvního dne vydání (FDC) včetně příležitostného poštovního razítka. Známka byla představena na slavnostním odpoledni v Hotelu Century Old Town Prague ve čtvrtek 27. 6.

Společnost Franze Kafky je nevládní nezisková organizace, která byla založena v roce 1990. Jejím hlavním cílem je přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, a obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé. Jméno Franze Kafky je pro ni symbolem zmíněných tradic, věnuje jeho dílu soustavnou pozornost a usiluje o to, aby se stalo přirozenou součástí českého kulturního kontextu. Podařilo se jí mnohé: od postavení pomníku Franze Kafky přes první vydání souborného díla Franze Kafky v českém jazyce ve vlastním Nakladatelství Franze Kafky po vybudování Centra Franze Kafky, kulturního střediska se společenským sálem a knihovnami v srdci pražského Josefova, v Široké ulici. Společnost Franze Kafky má přibližně 1 000 členů z celkem 23 států světa.