Burianovy podmínky se plní. Podpořila ho garanční rada i tým expertů

Praha - Ředitele Národního divadla Jana Buriana podpořila garanční rada české první scény i tým expertů, který ho začátkem roku doporučil do funkce. Jejich členové tak splnili dvě z několika podmínek, jimiž si Burian vymínil, že ve funkci setrvá. Ředitel první scény byl minulý týden ministrem kultury Jiřím Balvínem nečekaně odvolán a vzápětí znovu jmenován. Divadlo mezitím na protest opustili někteří umělečtí vedoucí i desítky herců.

„Dohodli jsme se na prioritách. Myslíme si, že by měl pan ředitel trvat na svých podmínkách - jsou velmi rozumné a shrnují stav, který v současné době existuje,“ řekl po jednání České televizi člen garanční rady, předseda týmu expertů a rektor AMU Jan Hančil.

Garanční radu jmenovala na přechodnou dobu, kdy ND ještě bude příspěvkovou organizací, minulá ministryně kultury Alena Hanáková jako poradní orgán ministra, který má tlumočit požadavky ministerstva a projednávat strategická rozhodnutí. Po skončení právní transformace má její práce skončit.

Divadlo bylo poškozeno vážně a nezvratně

Podle Hančila je práce garanční rady založena na zajištění kontinuity a vyloučení nesystémových opatření. Členy rady jsou kromě něj také dramatik Milan Uhde a divadelní ředitelé Stanislav Moša, Jiří Šesták a Eva Kejkrtová Měřičková. Na jednání konstatovali, že Národní divadlo bylo jednáním ministerstva poškozeno vážně a nezvratně.

Jan Hančil„Řada herců podala výpověď. Jako člověk, který tu deset let dělal, jsem přesvědčen, že je nestáhnou; alespoň ne všichni. Jejich počet navíc stále roste. Východisko pana ředitele, který za minulý půlrok udělal spoustu práce, bude proto složité a těžké,“ říká Jan Hančil.


Burian, jehož odvolání vyvolalo kritiku odborníků i politiků, se má s ministrem Balvínem setkat v pátek. „Je nutné, abychom si vzájemně nezasahovali do kompetencí - ministr má své pravomoci a já jako ředitel rovněž,“ uvedl Burian. Své podmínky považuje za logické.

Důležité je, aby se do vedení Národního divadla vrátili umělečtí šéfové a aby návrat zvážili i herci, zdůrazňuje Burian. Odešel třeba šéf činohry Michal Dočekal nebo desítky herců. Dočekal a šéf baletu Petr Zuska požadují rezignaci ministra Balvína. Premiér Rusnok však jejich požadavek odmítl. Nad zahájením sezony tak stále visí otazník.

Osm podmínek Jana Buriana

Jan Burian se funkce ředitele ND ujme za předpokladu, že:

1) Získá opětovně kladné stanovisko expertní konkurzní komise.

2) Získá kladný názor garanční rady ND.

3) Umělecké vedení se opět ujme funkcí (podmíněno návratem umělců, kteří rovněž podali výpověď).

4) Ministerstvo kultury uzná legitimitu uzavřeného výběrového řízení, které samo vyhlásilo a řádně ukončilo.

5) Ministerstvo kultury znovu potvrdí svoje rozhodnutí o ustanovení tzv. garanční rady ND, která bude (obdobně jako správní rady) zprostředkovávat komunikaci mezi ministerstvem a ND. Garanční rada bude s vedením ND projednávat strategická rozhodnutí. Ustavení garanční rady zaznamená MK do Zřizovací listiny – Statutu ND.

6) Odborové organizace budou, v souladu s platnou legislativou ČR, jednat výhradně s ředitelem ND, případně následně se smírčím orgánem či soudem. Nikoliv s ministrem kultury, který pro ně není ze zákona jednajícím partnerem.

7) Ministerstvo kultury nebude nad rámec zákonných povinností zřizovatele zasahovat do autonomie příspěvkové organizace ND a kompetencí ředitele ND.

8) Ministerstvo kultury připraví podmínky pro urychlenou transformaci ND ve vyhovující právní subjekt.