Hudba skládaná obrazy

Litoměřice - V bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích začala retrospektivní výstava obrazů Luďka Jirouska. Jeho malby, jež jsou ovlivněny hudbou, doplňují výstavu Doteky hudby, která se nyní koná v hlavní budově Severočeské galerie výtvarného umění.

Zdroj: Severočeská galerie výtvarného umění

Výstava ukazuje Jirouskovy práce vzniklé v období od 80. let do jeho smrti. V barokním prostoru někdejšího jezuitského kostela je rozmístěno zhruba čtyřicet akrylových maleb. Podle kurátora výstavy a ředitele galerie Jana Štíbra patří Jirousek mezi „neobjevené a objevované autory“.

Nedá se prý říci, že by Jirousek ve svých obrazech převáděl hudbu na malířské plátno. „On vlastně těmi obrazy skládal hudbu,“ podotkl. Zejména v Jirouskových pozdních dílech se podle Štíbra harmonicky prolínají exaktní promyšlenost kompozice a emocionální bohatství a cit pro barvu.

Jirousek začal malovat, když v 80. letech těžce onemocněl. „Protože miloval hudbu, pokoušel se ji realizovat malbou,“ uvedl kurátor. Jirouskova práce byla nejdříve prezentována ve Spojených státech, jedna výstava ji představila i v Česku.

Kurátor Jan Štíbr před obrazem Luďka Jirouska na výstavě Hudba všech ročních období
Kurátor Jan Štíbr před obrazem Luďka Jirouska na výstavě Hudba všech ročních období

Výstava v jezuitském kostele, nazvaná Hudba všech ročních období, potrvá do 6. října. Doteky hudby v Severočeské galerii končí 22. září. Reflektuje tvorbu výtvarníků ze 60. let 20. století, kdy se vnímaly různé zajímavé vazby mezi výtvarným uměním a dalšími příbuznými uměleckými disciplínami. A připomíná také současné autory. K vidění jsou díla Milana Grygara, Jitky Válové, Běly Kolářové nebo Františka Skály.

Luděk Jirousek (1925-1999) se kreslení a malování věnoval od malička, ve svém povolání se ale rozhodl pro vědeckou dráhu. V roce 1948 získal doktorát na přírodovědecké fakultě. Zaměřil se na problematiku štítné žlázy a na látky škodlivé její správné činnosti. Dílčí objevy v jeho bádání vzbudily zájem v zahraničí, a tak v roce 1965 odjel do Spojených států amerických. Do Československa se už nevrátil.