Krásný prázdninový grafický dárek z Balkánu

Praha - Díky aktivitě nedávného českého velvyslance v Makedonii Josefa Brauna vystavila v Čechách a vlastně i ve střední Evropě poprvé Galerie kritiků v Paláci Adria na Jungmannově náměstí v Praze ukázku mezinárodní sbírky kreseb, grafiky a prací na papíře z majetku Muzea Osten ve Skopje v Makedonii. Kurátoři Kornelija Koneska, Mice Jankulovski a Vlasta Čiháková Noshiro nazvali komorní, přesto však reprezentativní výstavu Osten-Awarded Artists . Název přímo navazuje na zajímavou praxi – toto vlastně dvoumuzeum (zabývá se karikaturou a grafikou, kresbou či pracemi na papíře) pořádá střídavě zajímavá bienále, kde jsou práce oceňovány, aby pak v lichém roce byly znovu vystaveny v souboru kvalitních, odměněných děl.

Celá historie vzniku bohaté sbírky (má více než 5 000 prací ) je velmi sympatická – po celou dobu, tj. od roku 1945, vychází v Makedonii humoristický časopis Osten, který samozřejmě představoval práce celé škály karikaturistů. Hned od začátku se však začala redakce s úspěchem věnovat i sbírání grafiky či prací na papíře, a tak založila čtyřicetiletou tradici Muzea kresby a grafiky ve Skopje - World Gallery of Drawing in Skopje. Základem sbírky jsou práce postupně oceňované na zmíněném Bienále. Pro české publikum je výstava zajímavou sondou, svědčící nejen o rozsahu a kvalitě sbírky, vždyť nabízí a i v Praze připomíná práce renomovaných umělců, např. Pabla Picassa, Vitalyho Komara, Vasarelyho, Christa a Jeane-Claude, Ernsta Fuchse, ale i Adolfa Borna.

Adolf Born / Zkušební let (2012)
Adolf Born / Zkušební let (2012)

Adolf Born není jediným českým umělcem, kterým se muzeum pyšní – ve Skopje najdeme díla dalších českých kreslířů, jako například Jiřího Anderleho. Co však pokládám za důležité připomenout, je logická účast řady balkánských tvůrců – nejen samozřejmě Makedonců, ale také Srbů, Slovinců, Černohorců, Bulharů, Rumunů. Šíře záběru však zasahuje do více než 70 zemí, takže spatříte i díla polských, německých, holandských a dalších autorů. Divák je překvapen různorodostí jejich prací, kvalitou zpracování, použitými výrazovými prostředky, nadhledem, moderností, světovou úrovní. Pro většinu návštěvníků je to vlastně první příležitost setkat s pracemi autorů, jejichž jména jsou pro nás v naprosté většině neznámá. Rovnocenná kvalita, kouzlo práce s tužkou, další navazující techniky jsou plusovými hodnotami nesporně zajímavé výstavy.

Zástupci Muzea ve Skopje připomínají, že se dalších Bienále může zúčastnit jakýkoli autor z Čech a Moravy. Navíc, po jednoznačném úspěchu bohatě navštíveného zahajovací večera, slíbilo vedení Muzea kresby a grafiky další průřezové expozice, připravené speciálně pro české publikum. S přihlédnutím k bohatství zmiňované sbírky půjde jednoznačně o obohacení pražského výstavního programu.

 • Peter Heydeck, Germany – Golden OSTEN Award 2010, First Award 2011 / Cloud (2010)
  Peter Heydeck, Germany – Golden OSTEN Award 2010, First Award 2011 / Cloud (2010) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24
 • Stefan Bergev, Sarden – Golden OSTEN Award 2010, First Award 2011
  Stefan Bergev, Sarden – Golden OSTEN Award 2010, First Award 2011 autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24

Galerie kritiků v Praze byla oslovena ke spolupráci zejména proto, že pořádá rovněž výstavy prací na papíře i v zahraničí (např. česko-německá výstava Papiriál – Jak to bylo s Kainem a Abelem, Praha–Hamburg (2009–2010) nebo mezinárodní výstava From Different Corners = Z různých koutů, konaná v Německu, Holandsku, Rakousku, Francii a v Praze (2011–2012). Výstava sbírky Osten byla sestavena dle výběru kurátorů s důrazem na díla různých ročníků bienále Osten, oceněná v letech 2009–2012, a zejména pak na představení mladých autorů balkánského okruhu, jenž zahrnuje řadu zajímavých talentů.

Marc Frising, Luxemburg – Golden OSTEN Award 2012 / The eternity of childs dream is a fleeting moment IX (2012)
Marc Frising, Luxemburg – Golden OSTEN Award 2012 / The eternity of childs dream is a fleeting moment IX (2012)
Více fotek
 • Marc Frising, Luxemburg – Golden OSTEN Award 2012 / The eternity of childs dream is a fleeting moment IX (2012) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496721.jpg
 • Hristo Javachev Christo, USA – Grand Prix for Life Achievement 2012 / Wrapped cans and bottles (1958) autor: Marie Třešňáková, zdroj: Galerie kritiků http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496720.jpg
 • Arina, Rusko/UK – Osten Award 2012 / Silence Opus 1 (2009) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496717.jpg
 • Vasko Taskovski, Macedonia – Grand Prix 2011 / Wild beaches (2010) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496713.jpg
 • Peter Heydeck, Germany – Golden OSTEN Award 2010, First Award 2011 / Cloud (2010) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496716.jpg
 • Stefan Bergev, Sarden – Golden OSTEN Award 2010, First Award 2011 autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496712.jpg
 • Marc Frising, Luxemburg – Golden OSTEN Award 2012 / The eternity of childs dream is a fleeting moment IX (2012) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496715.jpg
 • Osten-Awarded Artists autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496711.jpg
 • Osten-Awarded Artists autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496710.jpg
 • Osten-Awarded Artists autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496709.jpg
 • Osten-Awarded Artists autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496706.jpg
 • Toni Shulajkovski, Macedonia, OSTENs Artisto f the Year 2012 / Space game (2009) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496704.jpg
 • Robert Dandarov, Macedonia/USA, First Award for Painting on Paper 2012 / Landscape with cherubim autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496702.jpg
 • Osten-Awarded Artists autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496701.jpg
 • Hristo Javachev Christo, USA – Grand Prix for Life Achievement 2012 / Wrapped cans and bottles (1958) autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496718.jpg
 • Adolf Born / Zkušební let (2012) zdroj: Galerie kritiků http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/50/4968/496722.jpg

Osten-Awarded Artists - Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, 1.patro. Výstava potrvá do 15. září 2013.