Jan Burian: „Ministr špatné informace špatně vyhodnotil“

Praha - Expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa – to jsou podle Gustava Freytaga základní prvky dramatu. Dá se říct, že Národní divadlo před zahájením své 131. sezony potvrdilo platnost této dramatické stavby a všechny její fáze v průběhu léta poctivě realizovalo. V současnosti všichni zúčastnění doufají, že se ocitli již na konci, že tedy nastala katastrofa, která ovšem v sobě programově nese katarzi, jež prý následuje po dramatickém zážitku ohrožení nebo zla. Protagonisty v této české tragikomedii jsou především Jiří Balvín (v době inscenování úřednický, prozatímní ministr kultury) a Jan Burian (jmenovaný, odvolaný a opět nastolený ředitel Národního divadla), který se v pořadu Interview ČT24 pokusil momentální situaci kýženou katarzi vtisknout.

„Nechci to přeceňovat, ale snad se ukázalo, že můj mandát je dostatečně silný na to, abych mohl pracovat,“ odpověděl Jan Burian na otázku, jak silný se nyní cítí. „Národní divadlo má historicky velmi těžkou pozici. Na jednu stranu má být reprezentativní, vlastně oficiální scénou a na druhou stranu by mělo zachycovat všechny trendy moderního divadla. To je problém, který se táhne s ND již 110 let. Jeden z hlavních úkolů tedy bude znovu definovat, jakou roli v celé té škále uměleckých postupů a estetických názorů má Národní divadlo hrát,“ řekl dále Burian.

Ke svému odvolání pak podotkl, že to rozhodně nečekal a je přesvědčen o tom, že ministr měl špatné informace, které navíc špatně vyhodnotil. „Ministr má být odborník na politiku a jako takový si má umět získat informace a má pracovat s takovými systémy, aby informace byly objektivní. A samozřejmě to se panu ministrovi, to říkám otevřeně, za tu krátkou dobu opravdu nepodařilo,“ podotkl.

Ředitel se následně pokusil relevantní informace, se kterými měl ministr pracovat, jasně zformulovat. „Byla jmenována expertní skupina, která měla několik úkolů. Zaprvé vytvořit koncept ND, zadruhé v uzavřeném výběrovém řízení oslovit vybrané kandidáty. Následně se diskutovalo o šesti jménech, která se později zúžila na tři. Komise s nimi jednala. Probíhala velmi složitá jednání jak s expertní skupinou, tak s ministerstvem kultury. Není tedy pravdou, že jsem byl jediným uchazečem ve výběrovém řízení. A hlavně já jsem nebyl uchazečem, neboť já jsem práci měl, byl jsem na základě své praxe a výsledků osloven.“

Video Rozhovor s Janem Burianem
video

Rozhovor s Janem Burianem

Rozhovor s Janem Burianem

INTER-26.8.13

Národní divadlo zahájilo 131. sezonu

V projevu v historické budově ND u příležitosti zahájení jeho 131. divadelní sezony Jan Burian k tomuto tématu řekl: „Události posledních dvou let opakovaně ukázaly, že správa a financování českého profesionálního umění potřebuje změnu a stabilnější prostředí. Divadla musí být řízena odborně a každé politické rozhodnutí se musí opírat o odborná stanoviska. V případě ND je má zprostředkovat nově sestavená garanční rada, právě zapsaná do zřizovací listiny ND.“

Členy garanční rady ND jsou podle jeho informací Václav Postránecký, dramatik Milan Uhde, divadelní ředitelé Stanislav Moša, Jiří Šesták a Eva Kejkrtová Měřičková. Dalším zástupcem rady je rektor Akademie múzických umění Jan Hančil, který informoval o tom, že rada by měla fungovat do té doby, než v souvislosti s transformací ND vznikne správní rada. Předseda vlády v demisi Jiří Rusnok dnes potvrdil, že o organizaci chodu ND rozhodne příští vláda.

Jan Burian dále v ČT24 upozornil na špatný systém odměn umělců na první scéně. Podle něj je nesprávně nastavena péče ze strany zřizovatele, tedy státu. „Ať si někdo zkusí vzít housle a hrát na ně 6 hodin denně. Musíte mít talent a musíte mít vzdělání a to opravdu neumí každý. Je úplně normální, že zřizovatel ve mzdové politice na to hledí a nenutí, byť nepřímo, divadlo nějakým způsobem pravidla obcházet. Podstatné je, že model příspěvkové organizace nevyhovuje. Dlouhá léta tvrdíme, že je potřeba vytvořit buď jinou právnickou osobu, nebo příspěvkovou organizaci transformovat. Na ministerstvu kultury již několik let leží návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře, netuším, proč do teď neprošel ani připomínkovým řízením. Zároveň existuje zákon o veřejně prospěšné službě, který by rovněž mohl být uplatněn na některý typ obchodních společností, také nevím, proč se s tím nepracuje,“ podotkl Burian.

„Kdyby se ministerstvo kultury více věnovalo zlepšování systémových podmínek a o něco méně někdy nepříliš dobré personální práci, bylo by nám všem lépe,“ uzavřel rozhovor Jan Burian.