Česká animátorka jede na zkušenou do Ameriky

Los Angeles - Kalifornský institut umění, který založil samotný Walt Disney, nabídl stipendium animátorce Zuzaně Bahulové z Univerzity Tomáše Bati. Na základě jejích videoklipů ji nabídl 90 % slevy na školném a potřebné formality byly vyřízeny v nezvykle krátké době. Bahulová by chtěla na prestižní animátorské škole zůstat šest měsíců, aby poté mohla doma dokončit svou dizertační práci. Během stipendia by chtěla vytvořit film o veslařích a jejich vůli nevzdávat se.

Video Reportáž Luboše Dostála
video

Reportáž Luboše Dostála