Filmaři, hlaste se o podporu. Fond letos poskytne 130 milionů

Praha - Ode dneška až do 3. října mohou filmaři či organizátoři filmových festivalů žádat Státní fond kinematografie o peníze. Na internetových stránkách fondu už jsou k dispozici příslušné formuláře. Statut Státního fondu, s jehož zřízením počítá nový zákon o audiovizi, schválila minulý týden Rusnokova vláda v demisi. Statut upřesňuje třeba podmínky v jednání filmových pobídek pro zahraniční filmaře točící v Česku, zaměřil se ale i na podporu domácí filmové tvorby. Fond letos do kinematografie investuje přes 130 milionů korun, loni to bylo „jen“ sto milionů. Zhruba třetina půjde na staré dluhy vůči filmařům.

O podporu mohou kromě filmařů žádat třeba i provozovatelé kin nebo organizátoři filmových festivalů. „Okruhů je podle zákona deset s tím, že v této výzvě jich bude otevřeno osm. Spektrum žadatelů je poměrně široké,“ konstatovala členka rady Státního fondu kinematografie Tereza Czesany Dvořáková. Může se podle ní jednat i o jednotlivé scenáristy nebo naopak velké společnosti natáčející evropské koprodukce. Žádost by se měla týkat především vzniku, výroby, distribuce a následné propagace snímků, ale také vzdělávacích činností nebo filmových festivalů.

  • Zákonná lhůta je 30 dnů. Výzvy jsou určeny pro podávání žádostí o podporu na nové projekty – nikoli pro projekty podpořené fondem v minulosti, jež hodlají žádat o navýšení již poskytnuté podpory.

V první vlně očekává fond zhruba desítky až stovky žádostí. „Čekali jsme dlouho na notifikaci ze strany Evropské unie, filmový průmysl prakticky rok stál,“ podotkla Czesany Dvořáková. Z letošního rozpočtu tak půjde část finančních prostředků – zhruba 40 milionů – na sanaci starých dluhů. Na realizaci nových filmů pak půjde kolem 80 milionů.

Kritéria? Důraz je kladen na transparentnost a kredibilitu žadatele

Statut podrobně rozebírá a definuje kulturní a umělecká kritéria, protože podle zákona nelze podpořit projekt, jehož výsledkem by nebyl kulturní projekt. „Předmětem zákona jsou zejména povinnosti při výrobě a zpřístupňování kinematografických a jiných audiovizuálních děl, postavení a činnost Národního filmového archivu a především zřízení nového subjektu, Státního fondu kinematografie. Zákon upravuje jeho financování, poskytování podpory projektům v oblasti kinematografie a poskytování pobídek filmovému průmyslu,“ uvedl fond.

Letos má Česká republika pro filmaře připraveno téměř dvakrát víc než v loňském roce - celkem zhruba 500 milionů korun. Czesany Dvořáková ale upozornila, že systém pobídek a národní podpory je oddělen – a to včetně rozpočtu. „Tam o tom rozhoduje samostatná rada,“ konstatovala s tím, že na radu bude vyvinut silný tlak skrze expertní posudky, s nimiž bude žadatel seznámen. Hlasovat má rada bodovacím systémem. Bodování budou následně přístupná veřejnosti.

Pobídky lákají do Čech slavné filmaře ze zahraničí

Kvůli pobídkám Česko zůstává oblíbenou lokalitou pro natáčení zahraničních filmů, včetně těch slavných hollywoodských. Celkem se letos zahraniční produkce chystají v České republice utratit přes 4 miliardy korun, což je téměř třikrát víc než v loňském roce.

Filmové pobídky umožňují producentům, kteří se rozhodnou svůj film natočit v České republice, získat zpět až 20 procent z peněz proinvestovaných v zemi, ať už na natáčení, či na další služby jako ubytování a dopravu. Prakticky vše probíhá tak, že před zahájením natáčení producent odhadne náklady a podá Státnímu fondu kinematografie žádost o navrácení 20 procent z této částky. Pobídky jsou mu ale vyplaceny až po dotočení filmu a poté, co si producent nechá auditorskou společností zkontrolovat opravdu utracené výdaje.