Krásný starý Načeradský

Praha – Ojedinělou výstavu nabízí do 11. října Galerie U Betlémské kaple. Obrazy Jiřího Načeradského, které pod jednotící název Krásné erotické stroje pro expozici vybral kurátor Petr Mach, jsou z větší části vystaveny poprvé, přestože vznikly v 60.-70. letech minulého století. Jiřímu Načeradskému v osobité tvorbě je vlastní nadsázka a postmoderní přístup. Název se zřetelně odvolává na hudební těleso malíře Stanislava Diviše, jeho mladšího kolegy - Krásné nové stroje.

„Přikládat velký význam názvu výstavy u takového mystifikátora, jakým je již déle než půl století na české výtvarné scéně malíř Jiří Načeradský, by bylo zavádějící. Nicméně krásu, erotiku i stroje na této výstavě najdeme. Hned nejstarší dílo výstavy, Žena s mávátkem z r. 1959, je odvážnou dobovou parodií na Čumpelíkovy budovatelské obrazy, kde student druhého ročníku AVU s krásou a erotikou naložil velmi osobitě. Mladý umělec přemaloval z vývěsky stržený plakát, který zobrazoval ženu v prvomájovém průvodu nadšeně mávající vlaječkou. Soudružku obdařil nahým tělem kyprých tvarů a motiv státní vlajky nahradil symbolickým geometrickým útvarem. Toto dílo předjímající pop-art dosud nebylo vystaveno ani reprodukováno,“ upozorňuje kurátor.

 • Jiří Načeradský / Žena s mávátkem
  Jiří Načeradský / Žena s mávátkem zdroj: Galerie U Betlémské kaple
 • Jiří Načeradský / Sousedova milá
  Jiří Načeradský / Sousedova milá zdroj: Galerie U Betlémské kaple

I další vystavené obrazy, kresby a grafiky představují Načeradského jako kreslíře a malíře výrazně překračujícího oficiální dobovou estetiku. Široký rozptyl výtvarných forem potvrzuje autorovu snahu o nestylovost i jeho akceptování všech známých výrazových možností. Tento přístup, později definovaný jako postmoderní, je příznačný pro autorovu tvorbu až do dnešních dnů.

Jiří Načeradský / Ateliér AVU
Jiří Načeradský / Ateliér AVU
Více fotek
 • Jiří Načeradský / Ateliér AVU zdroj: Galerie U Betlémské kaple http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5058/505770.jpg
 • Jiří Načeradský / Meziplanetární stroje zdroj: Galerie U Betlémské kaple http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5058/505769.jpg
 • Jiří Načeradský / Krásné erotické stroje zdroj: Galerie U Betlémské kaple http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5058/505767.jpg
 • Jiří Načeradský / Alko zdroj: Galerie U Betlémské kaple http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/51/5058/505762.jpg

Profesor, akademický malíř Jiří Načeradský (* 1939) je významný český malíř, grafik a vysokoškolský pedagog, významný představitel českého moderního malířství, profesor Akademie výtvarných umění v Praze a Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. Jeho díla jsou charakteristická zejména zaměřením na lidské tělo a lidské postavy, někdy i s erotickým a sexuálním podtextem a kontextem.

 • Jiří Načeradský / EOA
  Jiří Načeradský / EOA zdroj: Galerie U Betlémské kaple
 • Jiří Načeradský / Kuřačka
  Jiří Načeradský / Kuřačka zdroj: Galerie U Betlémské kaple

Pražskou Akademii výtvarných umění vystudoval v letech 1957-1963 u Vlastimila Rady. Koncem 60. let dva roky pobýval a tvořil v Paříži. Po roce 1989 se začal věnovat i pedagogické činnosti. Jeho díla jsou vystavena v mnoha českých galeriích, například v Národní galerii, Galerii hlavního města Prahy, Galerii Středočeského kraje a také v Centre Georges Pompidou v Paříži.