Architecture Week - dědictví i současnost pod jednou střechou

Praha - Hlavním tématem letošního sedmého ročníku mezinárodního festivalu architektury Architecture Week Praha 2013 je architektonické dědictví a současná architektura. Hlavní program festivalu, který se koná od 23. září do 20. října, se odehraje v Jiřském klášteře na Pražském hradě, kde je připravena více než dvacítka výstav. Hlavním tématem letošního ročníku je architektonické dědictví a současná architektura s cílem představit české i zahraniční veřejnosti domácí i světové historické architektonické dědictví a umožnit jeho srovnání se současnou a nově vznikající architekturou.

Festival představí architekturu téměř třeceti českých, polských a slovenských měst a moderní a historickou architekturu čtyřiceti zemí. V obrazové části budou k dispozici všechny památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO (745 památek ze 157 zemí). Uskuteční se také přednášky českých i zahraničních architektů, konference, dny architektury vybraných zemí, dny měst, procházky za architekturou a další akce.

Vrcholem festivalu pak bude 3. října konference Ochrana hmotného kulturního dědictví v rámci Evropské unie, které se zúčastní zástupce organizace UNESCO a odborníci na ochranu památek a architektonického dědictví. 

Šance pro budoucí architekty

Součástí letošního ročníku se stal nový celorepublikový projekt Hravý architekt. Jeho cílem je přiblížit dětem historickou architekturu a památky jejich města, naučit je, co je architektonické dědictví a proč je důležité se o ně zajímat, chránit je a pečovat o ně. Děti dostaly za úkol výtvarně ztvárnit vybrané architektonické památky z jejich města. Nejlepší práce budou v rámci Architecture Week představeny v samostatné expozici v Jiřském klášteře. Za odměnu třídy, které se projektu zúčastnily, stráví den na Pražském hradě.

Dny měst

Dramaturgie festivalu Architecture Week Praha 2013 do programu zařadila i Den měst. Od 27. září do 10. října 2013 se na náměstí Republiky představí země a města vlastním programem, připraveným speciálně pro tuto příležitost.

Architecture Week 2013: Výstava Sloh se nepíše, na sloh se kouká (23. 9. – 20. 10. 2013 - Jiřský klášter, Pražský hrad, Praha 1)
Zdroj: Architecture Week

K festivalu vychází i dvojjazyčná (česko-anglická) publikace, která má dva oddíly. První je věnovaný památkám a historické architektuře zapsaným na seznam světového dědictví UNESCO a dalším pozoruhodným architektonickým objektům z České republiky i zahraničí. Druhý oddíl se zabývá současnou kulturní architekturou (muzea, výstavní síně, galerie, koncertní sály, umělecké školy nebo knihovny) z celého světa. Zároveň je v knize věnována pozornost problematice ochrany památek a zachování architektonického dědictví v rámci Evropské unie.