Kde, co a s kým tvoří domov, zjišťují umělci v DOX

Praha – Obsáhlá výstava v Centru současného umění DOX zpracovává téma, které nastolila jedna známá otázka „Kde domov můj?“, z mnoha úhlů, různých perspektiv a rozdílných východisek. Expozice je součástí širšího stejnojmenného projektu a představuje díla renomovaných umělců, kteří zareagovali na výzvu, aby se pokusili definovat slovo domov.

Výstava se inspiruje prvními slovy české národní hymny, která jsou podle kurátora výstavy Jaroslava Anděla neobvyklá tím, že kladou otázku: „Obsahují tak moment osobního i kolektivního pochybování a tázání. Pocit domova – jistoty a bezpečí – není dán automaticky, ale je hodnotou, která pokud o ni nepečujeme, může být narušena, ochuzena, nebo dokonce odcizena,“ upozorňuje Anděl.

DOX / Kde domov můj
DOX / Kde domov můj
Více fotek
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512173.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512169.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512171.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512163.jpg

Na otevřenou výzvu pro veřejnost reagovalo přes 400 autorů počtem více než 1300 prací, které jsou zveřejněny na webové stránce. Vybraných 62 děl je na výstavě v Centru DOX doplněno díly dalších umělců, kteří se zabývají tématem domova v jeho nejrůznějších významech (domov jako místo, komunita, vesnice, město, krajina, region, země ad.).

Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - autor: Tomáš Císařovský / Monarchie, Demokracie, Komunismus
Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - autor: Tomáš Císařovský / Monarchie, Demokracie, Komunismus
Více fotek
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - autor: Tomáš Císařovský / Monarchie, Demokracie, Komunismus autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512147.jpg
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - autor: Tomáš Císařovský autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512146.jpg
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - autor: Tomáš Císařovský autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512140.jpg
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - autor: Patrik Hábl / Vlajky autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512150.jpg

Z domácích autorů najdou návštěvníci díla autorů, jako je např. Jiří David, Tomáš Císařovský, Karel Nepraš, Tomáš Džadoň, Lukáš Jasanský a Martin Polák, Martin Mainer, Kateřina Šedá, Jindřich Štreit, Marek a Kristýna Milde, Martin Zet a Daniel Pešta, ze zahraničních umělců mimo jiné Kristina Norman, Tallervo Kalleinen a Oliver Kochta-Kalleinen nebo Krzysztof Wodiczko.

Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - Martin Velíšek / Kredenc
Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - Martin Velíšek / Kredenc
Více fotek
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - Martin Velíšek / Kredenc autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512170.jpg
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - Martin Velíšek: Méďa Béďa autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512164.jpg
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - Tomáš Džadoň / Památník lidové architektuře autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512161.jpg
 • Z výstavy Kde domov můj v DOX (11.10. - 13. 01. 2014) - Martin Mainer / Židle dětství autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512168.jpg

„Otázka domova je dnes znovu aktuální vzhledem k tomu, že v současné společnosti vládne nejistota a nespokojenost. Pokud je představa domova tradičně spojena především s pocitem jistoty a bezpečí, je logické, že rostoucí nejistota a frustrace z veřejného života vede značnou část veřejnosti k tomu, že se uchyluje do soukromí a přestává se podílet na věcech veřejných – na utváření širšího, 'sdíleného' domova – města, kraje či regionu,“ tvrdí organizátoři projektu, který podle nich vznikl z přesvědčení, že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření sdíleného domova se podílet.

DOX / Kde domov můj
DOX / Kde domov můj
Více fotek
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512155.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512154.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512152.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512148.jpg

Součástí projektu je webová stránka s aplikací „Zlepšujeme místa“, kde lze sdílet zprávy o pozitivních aktivitách, vlastní projekty a iniciativy nebo nápady a podněty na zlepšení veřejného prostoru. Do projektu se zapojily desítky organizací i jednotlivců z celé České republiky.

DOX / Kde domov můj
DOX / Kde domov můj
Více fotek
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512162.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512160.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512158.jpg
 • DOX / Kde domov můj autor: Marie Třešňáková, zdroj: ČT24 http://img.ct24.cz/cache/140x78/article/52/5122/512156.jpg

Kde domov můj?- Centrum současného umění DOX - 11. 10. 2013 – 13. 1. 2014) - Kurátor: Jaroslav Anděl ve spolupráci s Leošem Válkou a Michaelou Šilpochovou.