Cenu Ministerstva kultury ČR získává…

Praha - Ministerstvo kultury v předvečer slavnostního předávání zveřejnilo jména laureátů státní ceny za literaturu, státní ceny za překladatelské dílo a cen Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, architektury a kinematografie a audiovize pro rok 2013.

1) Státní cena za literaturu se pro rok 2013 uděluje Petru Hruškovi za sbírku Darmata.

Petr Hruška je básník, literární historik, vysokoškolský pedagog a pracovník Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR. Sbírka Darmata poskytuje čtenáři velmi lidský pohled na člověka a jeho všední svět a klade mu překvapivé, někdy až znepokojivé otázky.

Petr Hruška
Zdroj: Nakladatelství Host
Autor: Martin Straka

2) Státní cena za překladatelské dílo se pro rok 2013 uděluje Vratislavu Slezákovi za celoživotní dílo s přihlédnutím k překladům Hermanna Hesseho.

Vratislav J. (Jiljí) Slezák je překladatelem z němčiny, dánštiny a polštiny. Kromě Hermanna Hesseho překládá například také Thomase Manna nebo Heinricha Bölla.

3) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla se pro rok 2013 uděluje Ctiboru Turbovi za výjimečný přínos v oblasti pantomimy, nového cirkusu a pohybového divadla.

Ctibor Turba je scenáristou, režisérem, pedagogem a mimem. V průběhu své kariéry působil například v Laterně magice nebo v cirkuse Humberto.

4) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby se pro rok 2013 uděluje Jiřímu Černému za nezpochybnitelný přínos v oblasti české hudební kritiky v širokém spektru hudebních žánrů.

Jiří Černý je hudebním kritikem, autorem populárních klubových pořadů Antidiskotéka nebo Rockování a také autorem či spoluautorem několika knih. Spolupracuje s novinami, časopisy, rozhlasem i televizí.

5) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění se pro rok 2013 uděluje Milanu Grygarovi za ojedinělou celoživotní uměleckou činnost.

Milan Grygar se věnuje malbě, grafice, typografii, filmovým plakátům a zvukovým realizacím. Zabývá se souvislostí mezi kresbou a zvukem.

6) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury se pro rok 2013 uděluje Rostislavu Šváchovi za jedinečný přínos k poznání a popularizaci moderní a současné architektury a za intenzivní obranu kulturního dědictví.

Rostislav Švácha je historik a teoretik umění a architektury a vysokoškolský pedagog. Zabývá se především architekturou 17. až 21. století.

7) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se pro rok 2013 uděluje Vladimíru Opělovi za celoživotní dílo a dlouhodobé zásluhy v péči o záchranu filmového kulturního dědictví a in memoriam také Františku Vláčilovi za celoživotní filmovou tvorbu a mimořádný umělecký přínos české kinematografii.

Vladimír Opěla se zasloužil o zachování integrity a rozvoj výjimečných sbírek Národního filmového archivu, který se díky jeho práci stal světově respektovanou institucí.

František Vláčil je jednou z nejvýraznějších osobností české kinematografie, jeho nadčasové a výtvarně dokonalé filmy jako Markéta Lazarová či Údolí včel jsou dnes filmovými odborníky považovány za vrcholná díla českého filmu.

Slavnostní předávání cen se bude konat 24. 10. 2013 v 19:00 v Národním divadle, záznam odvysílá ještě ten samý večer Česká televize, a to od 20:25 na programu ČT Art.

Slavnostní předávání ceny za přínos v oblasti kinematografie proběhne samostatně, a to 31. října 2013 od 19:30 hodin v kinosále Národního filmového archivu Ponrepo (Bio Konvikt). Součástí večera bude projekce nejlepší dochované kopie méně známého filmu Františka Vláčila Skleněná oblaka.