Přednáška z Univerzity Karlovy: Sedmnácté listopady

Univerzita Karlova podporuje celoživotní vzdělávání pravidelnými přednáškami pro veřejnost. Sledovat je můžete v přímém přenosu i na webu ČT24. V pondělí 18. listopadu se historik Jiří Pešek vrátil k významnému datu v našich dějinách. Záznam přednášky nazvané "Sedmnácté listopady - milníky soudobých dějin Univerzity Karlovy" najdete v tomto článku.

Video Přednáška Jiřího Peška
video

Přednáška Jiřího Peška

Anotace: 17. listopady let 1939, 1989 i nerad vzpomínaný 17. listopad roku 1929 značí tři milníky na cestě Univerzity Karlovy jejími soudobými dějinami. V těchto výjimečných dnech opakovaně docházelo k naprostému, násilím poznamenanému vybočení z každodenního života. Přitom, jako by se v těchto časech kumuloval „duch doby“ – ozřejmovaly se klíčové, univerzitu přesahující problémy, a pokusy o jejich řešení končily více či méně krvavě. Když ale uvažujeme o těchto sedmnáctých listopadech, nesmíme zůstat jen u popisu událostí. Je třeba se ptát, co se v nich vlastně stalo? Jaké byly příčiny a následky těchto dnů? Jaké poučení si s nimi spojujeme? Čím může jejich analýza oslovit v dnešní době a jaké morální poselství nám zanechávají?

O přednášejícím: prof. PhDr. JIŘÍ PEŠEK, CSc. (*1954) vystudoval dějiny a archivnictví na Filozofické fakultě UK. PhDr., CSc. i habilitaci získal v oboru dějin raného novověku, roku 2000 se stal profesorem moderních dějin. V letech 1978–1994 pracoval v Archivu hl. města Prahy, posléze řídil katedru německých a rakouských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK, který několik let vedl i jako ředitel. Dnes působí na Fakultě humanitních studií UK. V letech 2002–2005 byl předsedou Sdružení historiků ČR, již deset let je i spoluvydavatelem Českého časopisu historického. Průběžně byl hostujícím docentem a profesorem na několika světových univerzitách. V centru jeho zájmu stojí mezioborové problémy středoevropských dějin kultury, umění, vzdělání, měst, vědy a historiografie 16. až 21. století i moderních dějin Německa a Rakouska.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Následuje: 25. listopadu přednáška o Hlávkově nadaci.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: