Plzeňská architektura 60. let není bez zajímavosti

Plzeň – Západočeská galerie v Plzni připravila výstavu, která mapuje plzeňskou architekturu 60. let. Na výstavě s názvem Lesk, barvy a iluze je možné na příkladech originálních návrhů a reprodukcí plánů a na dobových fotografiích zhlédnout nejvýznamnější projekty a realizace z uvedeného období. Výstava je otevřena od 20. listopadu do 9. února.

Úvod výstavy se věnuje situaci v Plzni po druhé světové válce a ohlasu světové výstavy v Bruselu. Představena je socha ze sbírky ZČG, která byla součástí československé expozice v Bruselu. Na výstavě je představen zásadní koncepční materiál – směrný územní plán města.

Druhá část výstavy se věnuje tzv. novému bydlení, tedy bytům v panelových domech, které se staly fenoménem uvedené doby. Dále je představen jak tzv. Experimentální dům, tak první plzeňský panelový dům, který se nachází na Slovanech.

Třetí část výstavy se věnuje vlastním rozvojovým plochám města, tedy jednotlivým sídlištím na Slovanech, Borech, Doubravce a Skvrňanech, areálu fakultní nemocnice na Lochotíně a vysoké školy na tzv. Zeleném trojúhelníku.

Poslední část výstavy se zabývá návrhy asanačních zásahů v centru města, v historickém jádru a v historických předměstích. Zde je možné se seznámit se stavbou Zimního stadionu, výstaviště, hotelu Ural atd.

Výstava je doplněna dobovými knihami a časopisy, ale rovněž některými předměty z domácnosti, prezentováno je i několik kusů nábytku. V dokumentárních filmech je možné poznat dobovou atmosféru Plzně roku 1960 a slavné výstavy Ex Plzeň konané v roce 1967. Kuriozitou výstavy je model pavilonu zvaného Rybářská bašta a funkční model neonového poutače.