Česká centra v Miláně a v Mnichově mají nové šéfy

Praha - Česká centra v Miláně a v Mnichově, která propagují Česko a jeho kulturu v zahraničí, obměnila vedení. Milánskou pobočku vede Radka Neumannová, která dříve působila v agentuře CzechTourism. Centrum v bavorské metropoli povede od ledna Ondřej Černý, bývalý ředitel Národního divadla. Oba nově jmenovaní s sebou, dle vyjádření ředitelky Českých center Vilmy Anýžové, přinášejí řadu zkušeností z oblasti kultury a jejího managementu i neotřelé akademické zájmy.

PhDr. Ondřej Černý (1962) vystudoval obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK. V letech 1987–1990 pracoval v oddělení dokumentace Divadelního ústavu. V letech 1990–95 působil jako redaktor nově založeného časopisu Svět a divadlo. Od 1. ledna 1996 do března 2007 byl ředitelem Divadelního ústavu a ředitelem dvou ročníků Pražského quadriennale. 1. dubna 2007 byl jmenován ředitelem Národního divadla, v jehož čele stál až do 7. září 2012. Od ledna 2013 je zástupcem vedoucího řešitelského týmu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Institutu umění – Divadelním ústavu. Příležitostně překládá z němčiny současné divadelní hry a přednáší na katedře kulturologie FF UK a katedře Arts managementu VŠE. Nárazově spolupracuje s Pražským divadelním festivalem německého jazyka, na jehož dramaturgické profilaci se dříve výrazně podílel. Je korespondenčním členem Saské akademie umění, členem umělecké rady AMU a Rady Národního muzea.

Česká centra představila nové ředitele v Miláně a Mnichově - na snímku Ondřej Černý
Zdroj: Česká centra

Vizi budoucího směřování centra Ondřej Černý popisuje následovně: „Svou misi v mnichovském Českém centru vyhlížím s pokorou a respektem, ale i s velkou radostí a vzrušením. Považuji ji za vyvrcholení svého dlouholetého profesního zájmu o německou kulturu a kulturní diplomacii, zájmu, který mne vždy doprovázel při mé práci jak v Divadelním ústavu, tak v Národním divadle.“

Mgr. Radka Neumannová (1976) studovala obor teorie kultury (kulturologie) na FF UK a mezinárodní politické vztahy na VŠE. Účastnila se odborných seminářů zaměřených na management kulturních institucí a uměleckého plánování (např. semináře Michael M. Kaisera, prezidenta Centra Johna F. Kennedyho ve Washingtonu, USA). Působila v neziskových organizacích a kulturních institucích. V roce 2010 založila zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Indii s působností pro Austrálii, které vedla do podzimu 2012. V agentuře CzechTourism řídila marketingové projekty věnované propagaci domácího cestovního ruchu. Ředitelkou Českého centra Milán je jmenovaná od listopadu 2013.

Ředitelka Českého centra v Miláně Radka Neumannová
Zdroj: Česká centra

Představy o budoucí činnosti definuje Radka následovně: „Ráda bych,aby se milánské České centrum stalo pod mým vedením otevřenou a kreativní platformou schopnou iniciovat i podporovat společné bilaterální projekty, s cílem zlepšit odezvu a povědomí o současné české kulturní scéně v Itálii.“

Síť Českých center spadá pod ministerstvo zahraničí a je jeho příspěvkovou organizací. Jejich úkolem je posilovat dobré jméno země. Působí ve 22 zahraničních metropolích na třech kontinentech. Letos byla otevřena pobočka v jihokorejském Soulu.