Umění včera a dnes: Dějiny umění podle Didi-Hubermana

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zve na přednáškový cyklus Umění včera a dnes už podvaadvacáté. Tématem příspěvků je tentokrát anachronismus. I v tomto semestru můžete přednášky sledovat také živě na webu ČT24. Začátek je vždy v 18:30. 26. 11. vás s Anachronismem obrazů a události - dějinami umění podle Didi-Hubermana seznámila Radana Šafaříková. Záznam najdete v tomto článku.

Video Přednáška Radany Šafaříkové
video

Přednáška Radany Šafaříkové

Anotace: V prvním náčrtě definuje G. Didi-Huberman anachronismus jako způsob časového vyjádření hojnosti, komplexnosti a naddeterminace obrazů. Návratem k několika jeho zásadním publikacím z přelomu století, s příznačnými názvy Před obrazem a Před časem, se dotkneme základních pojmů a inspirace, kterými definoval nové pole pro výzkum uměleckých děl a distancoval se od „historiků s fóbií času“. Obraz jako montáž heterogenních časů přitom zajímavě reflektuje teoretickou montáž (uměleckých, literárních a analytických pramenů), kterou sám autor zkonstruoval k podpoře svého argumentu.

O přednášejícícm: Mgr. RADANA ŠAFAŘÍKOVÁ, Ph.D, přednáší na katedře elektronické kultury a semiotiky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Kdy a kde: Přednášky se konají vždy od 18:30 v učebně č. 115, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, náměstí Jana Palacha 80, Praha 1.

Následuje: 5. 12. přednáška Jindřícha Vybírala na téma Anachronismus a anticipace: problém dějin umění.

Záznamy všech přenosů z UMPRUM, včetně souběžně probíhajícího cyklu 3x20, lze přehrát na následujícím odkazu: