Lidská ošklivost a periferie v levitujících obrazech

Brno – Moravská galerie vystavuje levitující obrazy. Vrací se totiž k výstavám zapomenutých válečných umělkyní a tentokrát zacílila na Vlastu Vostřebalovou Fischerovou. Rozpětí autorčiny tvorby vyjadřuje podtitul expozice: Mezi sociálním uměním a magickým realismem.

Ve dvacetileté tvorbě této umělkyně nechybí pořádná dávka fantazie a bizarní poetiky. Kreslířka projevovala největší zájem o lidskou postavu, avšak v poněkud netradiční formě – nezajímala ji typická krása těla, ale naopak jeho ošklivost.

Vostřebalová Fischerová zachycovala lidské odcizení a mezní situace života. Proto se na jejích obrazech nejčastěji objevují lidé z okraje společnosti, dělníci, ženy z periferie, bezdomovci nebo chudé děti. „Ona si vlastně velice rychle, jako dcera z relativně zámožné rodiny farmaceuta, našla cestu k sociální periferii,“ uvedla spoluautorka výstavy Martina Pachmanová. Zřejmě i proto byla za normalizace velice často prezentovaná pouze jako komunistická malířka.

Častým motivem spojujícím hned několik jejích děl jsou levitující postavy, a z toho důvodu jsou plátna v galerii zavěšena ve vzduchu a evokují levitaci. „Architektonické řešení vtahuje diváka do prostoru snu fantazie, do této zajímavé magické poetiky,“ vysvětlila další organizátorka Michala Frank Barnová.

Díla Vlasty Vostřebalové Fischerové budou v Brně vystavena do třiadvacátého února. Od května je pak uvidí návštěvníci Galerie hlavního města Prahy.

Video Vlasta Vostřebalová Fischerová vystavuje v Brně
video

Vlasta Vostřebalová Fischerová vystavuje v Brně